426 citiri

Nu există niciun motiv întemeiat pentru a distinge între urmărirea penală propriu zisă și posibila sentință, în scopul procedurii trimiterii preliminare conform articolului 267 TFUE

41.În opinia noastră, trimiterea este în mod plauzibil admisibilă. În orice caz, inculpații susțin, iar guvernul francez admite, că hotărârea Curții poate juca un rol important în stabilirea sancțiunii pe care inculpații o pot suporta în cele din urmă. Nu există niciun motiv întemeiat pentru a distinge între urmărirea penală propriu zisă și posibila sentință, în scopul procedurii trimiterii preliminare conform articolului 267 TFUE. Nu facem nicio observație referitoare la motivul necesității și la aspectul dacă acesta este sau nu este admisibil ca principiu de drept intern: acest aspect trebuie să fie evaluat exclusiv de către instanța de trimitere. Prin urmare, în opinia noastră, trimiterea este admisibilă(19).

Eleanor Sharpston
(Concluziile prezentate la 12 martie 2019, C-616/17, EU:C:2019:190, disponibile aici)

Back To Top