659 citiri

Directiva se aplică efectelor viitoare ale unei decizii disciplinare rămase definitivă, adoptată înainte de intrarea în vigoare a directivei

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

1) Articolul 2 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretat în sensul că se aplică, după expirarea termenului de transpunere a acestei directive, respectiv începând de la 3 decembrie 2003, efectelor viitoare ale unei decizii disciplinare rămase definitivă, adoptată înainte de intrarea în vigoare a directivei menționate, prin care s a dispus pensionarea anticipată a funcționarului, cu diminuarea concomitentă a pensiei sale.
2) Directiva 2000/78 trebuie interpretată în sensul că, într o situație cum este cea vizată la punctul 1 din dispozitivul prezentei hotărâri, impune instanței naționale să reexamineze, pentru perioada care începe la 3 decembrie 2003, nu sancțiunea disciplinară definitivă prin care s a dispus pensionarea anticipată a funcționarului în cauză, ci diminuarea pensiei sale, pentru a stabili cuantumul pe care l-ar fi perceput în absența oricărei discriminări pe motiv de orientare sexuală.

Marea Cameră, Curtea de Justiție
(Hotărârea din 15 ianuarie 2019, E.B., C-258/17, EU:C:2019:17, disponibilă aici)

Back To Top