391 citiri

Statele membre trebuie să asigure că normele de procedură penală permit o sancționare efectivă

55 De asemenea, statele membre trebuie să asigure că normele de procedură penală permit o sancționare efectivă a infracțiunilor legate de astfel de acțiuni.
(…)

58 Nici instanța menționată, nici părțile interesate din prezenta procedură nu au contestat caracterul efectiv și disuasiv al sancțiunilor penale prevăzute de dreptul național.
59 Cu toate acestea, mai trebuie să se verifice dacă normele prevăzute la articolele 368 și 369 din Codul de procedură penală nu sunt susceptibile să împiedice sancționarea efectivă a cazurilor privind o fraudă gravă sau o activitate ilegală gravă care aduce atingere acestor interese, cu încălcarea articolului 325 alineatul (1) TFUE.

Curtea de Justiție, Marea Cameră
(Hotărârea din 5 iunie 2018, C-612/15, EU:C:2018:392, disponibilă aici)

Back To Top