521 citiri

Principiul judecătorului legal impune ca dispozițiile care reglementează procedura de numire a judecătorilor să fie respectate

71 Rezultă că, în ceea ce privește interpretarea articolului 47 al doilea paragraf prima teză din Carta drepturilor fundamentale, trebuie să se țină seama de garanția oferită de articolul 6 paragraful 1 prima teză din CEDO, care prevede, de asemenea, principiul judecătorului legal.

72 Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul instanței stabilite de lege consacrat la articolul 6 paragraful 1 prima teză din CEDO reflectă principiul statului de drept, din care decurge că un organ judiciar trebuie instituit în conformitate cu voința legiuitorului (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 27 octombrie 2009, Pandjikidzé și alții împotriva Georgiei, CE:ECHR:2009:1027JUD 003032302, punctul 103, și 20 octombrie 2009, Gorguiladzé împotriva Georgiei, CE:ECHR:2009:1020JUD 000431304, punctul 67).

73 Potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, o instanță trebuie, prin urmare, să fie stabilită în conformitate cu dispozițiile legale privind constituirea și competența instanțelor și cu orice alte dispoziții de drept intern a căror nerespectare conduce la nelegalitatea participării unuia sau mai multor judecători la examinarea cauzei. Este vorba în special despre dispozițiile cu privire la mandate, la incompatibilități și la recuzarea magistraților (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 27 octombrie 2009, Pandjikidzé și alții împotriva Georgiei, CE:ECHR:2009:1027JUD 003032302, punctul 104, și 20 octombrie 2009, Gorguiladzé împotriva Georgiei, CE:ECHR:2009:1020JUD 000431304, punctul 68).

74 Astfel cum reiese din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul judecătorului legal impune ca dispozițiile care reglementează procedura de numire a judecătorilor să fie respectate (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 9 iulie 2009, Ilatovskiy împotriva Rusiei, CE:ECHR:2009:0709JUD 000694504, punctele 40 și 41).

75 Astfel, este esențial nu numai ca judecătorii să fie independenți și imparțiali, dar și ca procedura de numire a lor să ofere această impresie. Acesta este motivul pentru care normele privind numirea unui judecător trebuie să fie respectate cu strictețe. În caz contrar, încrederea justițiabililor și a publicului în independența și în imparțialitatea instanțelor ar risca să fie afectată (a se vedea în acest sens Decizia Curții AELS din 14 februarie 2017, Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz‑Versicherungs, E‑21/16, punctul 16).

76 Acestea sunt principiile în lumina cărora trebuie să se examineze dacă neregulile care afectează procedura de numire a judecătorului în cauză sunt de natură să aibă un impact asupra legalității compunerii Camerei a doua a Tribunalului Funcției Publice care a pronunțat hotărârea atacată.

Tribunalul Uniunii Europene
(Hotărârea din data de 23 ianuarie 2018, T-639/16 P, disponibilă aici)

Back To Top