387 citiri

Semnificația particulară a statului de drept pentru Uniunea Europeană este explicată, mai bine decât orice sursă de natură juridică sau judiciară, în discursul pe care …

[Semnificația particulară a statului de drept pentru Uniunea Europeană este explicată, mai bine decât orice sursă de natură juridică sau judiciară, în discursul pe care Walter Hallstein l-a susținut în martie 1962 la Universitatea din Padova pe tema Comunității Economice Europene drept o comunitate de drept, în care a declarat:

Această Comunitate nu a fost creată de puterea militară sau de presiunea politică, ci își datorează existența unui act juridic constitutiv. De asemenea, trăiește în conformitate cu norme de drept fixe, iar instituțiile sale sunt supuse controlului judiciar. În locul puterii și al manipulărilor sale, echilibrul de puteri, lupta pentru hegemonie și jocul de alianțe, avem pentru prima dată statul de drept. Comunitatea Economică Europeană este o comunitate de drept .. deoarece servește la realizarea ideii de drept.]

The particular significance of the rule of law for the European Union is explained, better than any source of legal or judicial nature, in the speech that Walter Hallstein gave in MArch 1962 at the University of Padua on the European Economic Community as a Community of law, in which he stated:

„This Community was not created by military power or political pressure, but owes its existence to a constitutive legal act. It also lives in accordance with fixed rules of law and its institutions are subject to judicial review. In place of power and its manipulation, the balance of powers, the striving for hegemony and the play of alliances we have for the first time the rule of law. The European Economic Community is a community of law .. because it serves to realise the idea of law”


Thomas von Danwitz

(The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ în Strengthening the Rule of Law in Europe, ed. Hart Publishing, decembrie 2016, la p. 155)

Back To Top