403 citiri

Întrebarea nu este numai dacă Uniunea Europeană este competentă să acționeze într-un anumit domeniu, ci și …

[Este o caracteristică comună a instituțiilor că acestea tind să își crească puterea, iar organizațiile internaționale nu fac excepție de la această regulă. (…) În plus, în special în UE, întrebarea nu este numai dacă Uniunea ca atare este competentă să acționeze într-un anumit domeniu, ci și ce organ sau instituție este împuternicit(ă) să acționeze.]

It is a common feature of institutions that they tend to increase their power, and international organisations are no exception to that rule. (…) In addition, especially in the EU, the question is not only if the Union as such is competent to act in a certain field, but also, which organ or institution is empowered to act.

Gregor Schusterschitz
(THE EU and the Rule of Law – The Unavoidable Question of: Who Controls it? în Strengthening the Rule of Law in Europe, ed. Hart Publishing, decembrie 2016, la p. 245)

Back To Top