772 citiri

Poziția Curții Constituționale a României este una neașteptată

În acest context, dominat de lupta pentru asumarea competenței de a se pronunța asupra oricăror încălcări sau depășiri de către Uniune a propriilor competențe, poziția Curții Constituționale a României este una neașteptată. Prin Decizia nr. 887/2015, instanța constituțională și-a susținut competența de a declara neconstituționale orice acte de drept național adoptate în domenii de competență exclusivă ale Uniunii Europene. (…) Practic, deși instanțele constituționale ale celorlalte state membre se luptă pentru a cenzura Uniunea, instanța constituțională română, la extrema opusă, își asumă să cenzureze instituțiile naționale pentru eventuala încălcare a competențelor Uniunii, astfel cum au fost acestea stabilite prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Dacă Decizia nr. 887/2015 doar stabilește acest principiu, Decizia nr. 683/2016 constituie prima decizie a Curții Constituționale pri care un act normativ național este declarat neconstituțional pentru încălcarea dispozițiilor europene privind competențele Uniunii (…).

Andrei-Răzvan Lupu
(O nouă competență a Curții Constituționale a României: Protejarea competențelor Uniunii Europene, Dreptul, nr. 8/2017, la p. 73)

Back To Top