722 citiri

Schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare, în apel, se face prin încheiere, și nu direct prin decizie

Apreciem că, pentru respectarea exigențelor practicii CEDO, schimbarea încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare, în apel, se face prin încheiere, și nu direct prin decizie, iar încheierea reprezintă actul de informare a inculpatului, în mod detaliat, cu privire la natura și cauza acuzației, dar și cu privire la noua încadrare juridică a faptelor, precum și referitor la dreptul său de a dispune de timpul și facilitățile necesare pregătirii apărării sale.

Luând în considerare concluziile de ma sus, de lege ferenda, propunem (…).

Leontin Coraș
(Schimbarea încadrării juridice în apel cu respectarea exiențelor practicii Curții Europene a Drepturilor Omului, Dreptul, nr. 2/2017, la p. 159)

Back To Top