680 citiri

Istoria ne învață, spune Maiorescu, că acolo unde femeia servește decât plăcerii brute, e o dovadă de nivel scoborât al culturii

În prezentarea operei filosofice a lui Titu Maiorescu în binecunoscuta Istorie a filosofiei moderne, N. Bagdasar făcea o interesantă remarcă, cu importante consecințe asupra preocupărilor teoretice juridice inițiale ale autorului Criticilor: „Ca urmări sociale ale acestei atitudini filosofice, sunt spiritul critic și spiritul de toleranță, precum și cultivarea femeii și întărirea familiei. Istoria ne învață, spune Maiorescu, că acolo unde femeia servește decât plăcerii brute, e o dovadă de nivel scoborât al culturii (…)[.]” (nota de subsol 6: Societatea Română de Filosofie, Istoria filosofiei moderne, vol. V: Filosofia românească de la origini până astăzi, București, 1941, p. 30) (…)

Mircea Duțu
(Titu Maiorescu, Juristul în revista Studii și Cercetări Juridice, nr. 4/2017, ed. Academiei Române, la p. 408)

Back To Top