412 citiri

Non bis in idem (Paragr. 31 din Decizia nr. 126/2016 CCR versus punctul 31 din Raportul Explicativ la Protocolul nr. 7 la Convenție)

31. [D]e asemenea, tot ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive, se produce un efect negativ în sensul că se împiedică o nouă urmărire şi judecată pentru faptele şi pretenţiile astfel soluţionate, fapt care a consacrat regula non bis in idem, cunoscută sub denumirea de autoritatea lucrului judecat.” Aşadar, instanţele superioare nu trebuie să îşi folosească dreptul de reformare decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu pentru a proceda la o nouă analiză a cauzei.

Notă MMB: a se compara cu punctul 31 din Raportul explicativ la Protocolul nr. 7 la Convenție, disponibil aici:

Article 4

26. This article embodies the principle that a person may not be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted (non bis in idem).

31.[F]urthermore, this article does not prevent a reopening of the proceedings in favour of the convicted person and any other changing of the judgment to the benefit of the convicted person.

[31. [M]ai mult, acest articol nu împiedică redeschiderea procedurii în favoarea persoanei condamnate și orice altă schimbare a hotărârii în beneficiul persoanei condamnate]

Curtea Constituțională a României
(Decizia nr. 126/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 185 din 11 martie 2016)

Back To Top