474 citiri

Or, este unanim admis în doctrină şi în practica instanţelor că, pentru a exista autoritate de lucru judecat, nu este necesar ca …

Elementele lucrului judecat, care-i determină şi efectele, rezidă din dispoziţiile art. 431 din Codul de procedură civilă, text ce se referă la tripla identitate, de părţi (eadem conditio personarum), obiect (eadem res) şi cauză (eadem causa).

Or, este unanim admis în doctrină şi în practica instanţelor că, pentru a exista autoritate de lucru judecat, nu este necesar ca obiectul să fie formulat în ambele acţiuni în acelaşi mod, sau calităţile părţilor să fie aceleaşi, fiind suficient ca din cuprinsul cererilor să rezulte că scopul final urmărit de parte, este identic. (Notă MMB: Consider că instanța de judecată realizează un fals când afirmă că ar fi unanim în doctrină și în practica instanțelor. Totodată, consider că instanța avea obligația să demonstreze afirmația realizată. În plus, consider că afirmația instanței este contrară jurisprudenței CEDO incidente pe care nu o indic deoarece nici instanța nu s-a obosit să indice doctrina unanimă și/sau practica instanțelor. În fine, instanța lasă impresia că realizează o confuzie între principiul securității juridice și autoritatea de lucru judecat.)

Curtea de Apel București, Secția a VII-a, Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2019:123.xxxxxx
(Notă MMB: vă vine a crede că inclusiv codul ECLI este anonimizat?)
Preşedinte, M______ A_______ I_____, Judecător, N____ R_____ I___, Grefier, M______ C____
(Decizia nr. 3731/2019, ședința publică din data de 11 septembrie 2019, redactată în data de 30 septembrie 2019, www.rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top