450 citiri

Două decizii de sesizare CJUE cu conținut identic, completuri diferite, și ancheta disciplinară aferentă referitoare la imparțialitate

76. În ceea ce privește scrisorile adresate de instanțele de trimitere care vin în completarea cererilor lor de decizii preliminare, Polonia declară că responsabilul în materie disciplinară pentru judecătorii de la instanțele ordinare a răspuns la informațiile cuprinse în aceste scrisori printr-o comunicare „privind procedurile de anchetă, cu participarea judecătorilor Ewa Maciewska și Igor Tuleya, în legătură cu adresarea de întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene”(32). Polonia afirmă că, potrivit acestei comunicări, scopul anchetei era să stabilească dacă vreun judecător a încercat să exercite o influență asupra judecătorilor care au transmis cererile de decizii preliminare pentru a interveni în conținutul hotărârilor în cauzele în care au fost adresate aceste întrebări. Polonia afirmă că suspiciunea de abatere disciplinară s-a născut ca urmare a faptului că deciziile de trimitere erau practic identice. În continuare, Polonia afirmă că responsabilul în materie disciplinară pentru judecătorii de la instanțele ordinare a închis dosarul, având în vedere absența săvârșirii unei abateri disciplinare, și că, în cadrul acestor proceduri, judecătorii în cauză aveau calitatea de martori, iar nu calitatea de judecători acuzați. În plus, Polonia subliniază că acești judecători nu sunt supuși în prezent unor proceduri disciplinare și nu au fost audiați decât ca martori în cauze care privesc alți judecători.

Evgheni Tanchev
(Concluziile prezentate în data de 24 septembrie 2019, cauzele conexate C-558/18 și C-563/18, disponibile aici)

Back To Top