300 citiri

Instanța de trimitere a statuat, într‑o hotărâre de principiu din 1 august 2007, că redeschiderea procedurii penale în temeiul acestei dispoziții nu este condiționată de constatarea prealabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei încălcări a CEDO

9. La 1 martie 1997, a fost introdus articolul 363a în Strafprozessordnung (Codul de procedură penală austriac, denumit în continuare „Codul de procedură penală”). Această dispoziție prevede:
„(1) Dacă printr‑o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului se constată o încălcare a [CEDO], comisă printr‑o hotărâre sau decizie a unei instanțe penale, procedura poate fi redeschisă la cerere, în măsura în care nu se poate exclude că efectele pe care le‑ar putea produce încălcarea asupra conținutului unei hotărâri penale lezează drepturile persoanei în cauză.
(2) Cererile de redeschidere a procedurii sunt de competența Oberster Gerichtshof [Curtea Supremă]. Cererea poate fi depusă de către persoana afectată de încălcare și de către procurorul general (Generalprokurator) […]. Cererea se depune la Oberster Gerichtshof. Dacă cererea a fost formulată de persoana afectată, instanța ascultă procurorul, iar dacă cererea este formulată de procuror instanța ascultă persoana afectată […].”
(…)
19. În plus, instanța de trimitere a statuat, într‑o hotărâre de principiu din 1 august 2007, că redeschiderea procedurii penale în temeiul acestei dispoziții nu este condiționată de constatarea prealabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei încălcări a CEDO. Astfel, această instanță poate admite o cerere de redeschidere după ce a constatat ea însăși că o hotărâre sau o decizie a unei instanțe penale inferioare încalcă CEDO.

Notă MMB: A se compara cu reglementarea analoagă din România (și a se ofta aferent mai ales dacă se compară cu decizia nr. 126/2016 a Curții Constituționale a României).

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
(Concluziile prezentate în data de 5 iunie 2018, C-234/17, EU:C:2018:391, disponibile aici)

Back To Top