384 citiri

Dreptul constituțional (În paranteză fie zis, el ar trebui să facă parte obligatoriu din învățământul liceal: câte patinări, câte confuzii ar evita astfel tineretul)

Anina Rădulescu-Pogoneanu era o personalitate ieșită din comun. (…)
(…) Profesoară de filozofie, Anina ne-a predat logica în clasa a șaptea (penultima), iar în clasa finală etica, precum și o materie care n-a figurat totdeauna, cred, în programa liceului: dreptul constituțional (În paranteză fie zis, el ar trebui să facă parte obligatoriu din învățământul liceal: câte patinări, câte confuzii ar evita astfel tineretul, care folosește noțiuni juridice în chipul cel mai fantezist și uneori fără nici un sens!).

Annie Bentoiu
(Timpul ce ni s-a dat, Memorii 1944-1959, ed. Humanitas, retipărire, 2019, la p. 24)

Back To Top