634 citiri

Realizarea ideii de dreptate este adevărata bază a dreptului

Nu suntem mulțumiți, deci, nici de utilitate ca fundamental al dreptului.
Care este atunci adevărul și care este baza principiilor de drept?
Principiile de drept își găsesc fundamentul în săvârșirea faptelor sociale. Dreptul nu are un obiect în sine, el nu e decât un mijloc pentru a asigura buna stare socială, este un procedeu.
Trebuie deci să cercetăm care sunt trebuințele morale și economice ale oamenilor, trebuie să ne întrebăm, odată aceste trebuințe constatate, dacă intervenția autorității sociale poate să le satisfacă, și în sfârșit, care este acest procedeu de a satiface aceste trebuințe. Iată care sunt elementele problemei juridice.
Astfel conceput, dreptul ne apare ca o tehnică, ca un lucru care s-ar putea dobândi în mod absolut. Trebuie să ne oprim la această concepție, să considerăm dreptul ca un lucru absolut susceptibil de a fi închis într-o formă mecanică și această concepție e identică cu aceea care se dă despre muzică și care ar fi o tehnică, alături de care există o concepție. În materie de drept, alături de tehnică, este loc pentru concepție și pentru idealismul juridic al realizării ideii de dreptate, care este adevărata bază a dreptului.

George Plastara
(Curs de drept civil român, Vol. I, București, editura Cartea Românească, p. 11)

Back To Top