338 citiri

Dreptul la un proces echitabil nu ar putea exista în absența unor reguli de procedură clare și previzibile

Dreptul la un proces echitabil nu ar putea exista în absența unor reguli de procedură clare și previzibile. (…) În privința dreptului de a nu se auto-incrimina, Curtea Constituțională a statuat că (…). De altfel, Curtea a mai arătat și cu alte ocazii că obținerea în mod legal a probelor este ea însăși o garanție a procesului echitabil, care reprezintă chiar „un standard mai favorabil decât cel fixat prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în privința probelor obținute ilegal” (DCC nr. 80/2014).

Bianca Selejan-Guțan
(Articolul 21 în Constituția României. Comentariu pe articole (coord. I. Muraru, E. S. Tănăsescu), C. H. Beck, ediția a doua, 2019, la p. 164)

Back To Top