639 citiri

Dreptul este ceva viu, ceva care trăiește

Jurisprudența este constituită de totalitatea decizilor judecătorești, și formează interpretarea legii dată prin aceste deciziuni. Aceste interpretări corespund notiunii adevărate că dreptul este ceva viu, ceva care trăiește, fiindcă regulile de drept sunt acelea care reglementează raporturile sociale ale oamenilor care trăiesc în societate. De multe ori textul de lege, tăcând asupra unui punct oarecare, judecătorul trebuie să tranșeze diferendul; el nu poate spune „ignorabimus”; atunci intervine în balanța judecătorului un element nou, care este echitatea, despre care pomenește Celsus în definiția sa: jus est ars boni et aequi. Echitatea implică ideea de egalitate în drept, implică sentimentul de ceea ce este sau nu conform cu dreptul.

George Plastara
(Curs de drept civil român, Volumul I, Editura Cartea Românească, București, 1925 p. 13)

Back To Top