730 citiri

Acordarea unei atenții depline și respectarea legislației UE, atunci când ea este aplicabilă, este ceva obligatoriu și nu doar facultativ pentru judecătorii naționali. Orice presupunere contrară ar însemna …

[Ca urmare a aderării României la UE, judecătorii din administrativ trebuie să verifice legalitatea deciziilor administrative prin raportare atât la legislația națională, cât și la dreptul UE. Acordarea unei atenții depline și respectarea legislației UE, atunci când ea este aplicabilă, este ceva obligatoriu și nu doar facultativ pentru judecătorii naționali. Orice presupunere contrară ar însemna de fapt să eliberezi pe judecătorii din primă instanță și din calea de atac, transferând sarcina aplicării legislației UE judecătorului care judecă speța în cadrul procedurii de revizuire.] Pursuant to Romania’s accession to the EU, administrative judges must review the lawfulness of administrative decisions by reference to both national as well as EU law. To give full consideration and observance to EU law, where applicable is therefore mandatory and not optional for national judges. Any contrary supposition would just discharge first instance and appeal judges of this obligation, transferring the burden of applying EU law upon the judge hearing the case during the revision procedure.

Dacian Dragoș
(The EU Law as an Afterthought: Re-opening Court Proceedings in Romanian Administrative Law, European Public Law, nr. 2/2019, Kluwer Law International, la p. 154)

Back To Top