956 citiri

Judecătorul naţional nu poate să înlăture o lege pe motiv că nu corespunde exigenţelor Convenţiei europene

În ceea ce priveşte invocarea de către reclamant a dispoziţiilor din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Curtea constată că reclamantul nu a dovedit faptul că normele de drept intern care reglementează răspunderea civilă delictuală contravin vreunei norme cuprinse în Convenţia europeană.

Curtea reţine, de asemenea, că dispoziţiile art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează existenţa în dreptul intern a unei acţiuni care să permită invocarea încălcării drepturilor consacrate de către Convenţie; însă s_____ (MMB: cred că e vorba de „statul”) se bucură de o anume marjă de apreciere în ceea ce priveşte modalitatea de a se conforma obligaţiilor impuse de această normă convenţională.

Potrivit dispoziţiilor art. 124 alin. 1 din Constituţie (Înfăptuirea justiţiei) „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii”, iar potrivit art. 126 alin. 2 din Constituţie „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

În consecinţă, judecătorul naţional este obligat să aplice legea existentă, în lumina principiilor rezultate din blocul de convenţionalitate şi din jurisprudenţa creată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar nu să creeze lege. Judecătorul naţional nu poate să înlăture o lege pe motiv că nu corespunde exigenţelor Convenţiei europene, iar dreptul la un remediu efectiv consacrat de art. 13 din CEDO nu poate fi interpretat în sensul că deschide celui interesat calea unui recurs naţional în convenţionalitate care ar avea ca obiect punerea în discuţie a modului de aplicare a unei legi interne.

Notă MMB: Pe lângă faptul că pasajul de mai sus poate fi considerat contradictoriu de la o frază la alta, și deci plin de non sequitur deși se afirmă chiar și un „în consecință”, cele afirmate a se compara și contrasta mai ales cu jurisprudența ÎCCJ de la p. 152 și următoarele, din teza mea de doctorat, disponibilă aici. Totodată, o atare statuare e contrară jurisprudenței CEDO în care s-a reiterat faptul că: “Convenţia este direct aplicabilă în România şi prevalează asupra dispoziţiilor de drept naţional care sunt contrare acesteia”. In fine, această afirmație cu putere de lucru judecat este contrară oricărei doctrine cu privire la aplicarea directă a Convenției la nivel național pe care am citit-o de-a lungul a zece ani de când tot citesc. Alte țări au luptat, preventiv, împotriva unor posibile astfel de afirmații oferind acces direct la instanța de contencios constituțional pentru a te plânge de o atare încălcare a Convenției de chiar instanța de drept comun. Nu și România, deși România a copiat articolul 20 din Constituție tocmai din constituțiile acelor țări ce permit o acțiune directă pe rolul instanței de contencios constituțional.

Curtea de Apel București,
Secția a patra civilă,
P_________, JUDECĂTOR,

C_______ M_____ S______ P____ F____

GREFIER

D___ L_____
(Decizia nr. 78/2014, ședința publică din 26 februarie 2014, motivată în data de 24 martie 2016 de către jud.MSC, rolii.ro apud www.sintact.ro)

Back To Top