504 citiri

Omul vicios seamănă cu o cetate care aplică legile, dar legile rele

Omul nestăpânit seamănă, așadar, cu o cetate care dă toate decretele cuvenite și are legi bune, dar nu le pune în aplicare, așa cum spunea în glumă Anaxandrides: „cetatea a decretat, ea care nu se sinchisește de legi”. Cât despre omul vicios, el seamănă, dimpotrivă, cu o cetate care aplică legile, dar legile rele. Aristotel […]

Citeşte mai mult
513 citiri

Independența tribunalelor, îmbunătățirea pe cât posibil a instituțiilor procesuale…

Puterea unui popor stă în energia simțului său de dreptate – cultivarea sentimentului de dreptate la o națiune înseamnă cultivarea sănătății și a puterii statului. Însă prin această cultură eu nu înțeleg educația primită la școală, în învățământ, ci realizarea practică a principiilor justiției în toate domeniile vieții. Trăinicia, claritatea, precizia dreptului material, abrogarea acelor […]

Citeşte mai mult
570 citiri

Dintre formele de guvernământ corupte, democrația este cea mai puțin rea

Există trei forme de guvernămât și tot atâtea forme de denaturare, adică de corupere a acestora. Ele sunt regalitatea, aristocrația și, în al treilea rând, cea întemeiată pe cens, pentru care, evident, mai propriu ar fi termenul de timocrație, dar pe care majoritatea oamenilor obișnuiesc s-o numească regim constituțional. Cea mai bună dintre ele este […]

Citeşte mai mult
448 citiri

Interpretarea de către știința juridică trebuie să evite ficțiunea normei de drept care nu permite decât o singură interpretare: cea „justă”

Interpretarea de către știința juridică nu poate releva decât posibile înțelesuri ale normei de drept. Ea nu poate alege, fiind cunoașterea propriului obiect, între posibilitățile ce i se prezintă, ci trebuie să lase această alegere în seama organului de drept responsabil, după ordinea de drept, să aplice dreptul. Un avocat care înfățișează instanței, în interesul […]

Citeşte mai mult
703 citiri

Judecătorul este un creator de drept

Ideea aflată la baza teoriei tradiționale a interpretării, și anume că norma de drept ce trebuie aplicată nu stabilește actul de drept ce trebuie definit și că acest lucru ar putea fi obținut printr-o oarecare cunoaștere a dreptului deja existent, este contradictorie, dat fiind că este o autoiluzionare ce contravine posibilității unei interpretări. Întrebarea care […]

Citeşte mai mult
593 citiri

Ceea ce formează pe adevăratul jurisconsult nu este numai cunoștința mărginită a textului legii pozitive

Și în adevăr, ceea ce formează pe adevăratul jurisconsult nu este numai cunoștința mărginită a textului legii pozitive, dar mai cu seamă principiile generale, legile care guvernează totalitatea faptelor și cauzelor lor. Degré din acest punct de vedere era minunat de bine înzestrat. El cunoștea izvoarele și regulile fundamentale ale Dreptului în general, ale Justului […]

Citeşte mai mult
487 citiri

Oricine are dreptul de a spune adevărul…

Oricine are dreptul de a spune adevărul, dar nimeni nu trebuie să abuzeze de dreptul acesta, să-l întrebuințeze așa, ca să rezulte din forma în care, și din împrejurările sub care susține adevărul, că vrea mai mult să atingă onoarea altuia decât să facă omagii adevărului. Alexandru Degré (Scrieri Juridice, vol. II, editura Gutenberg, București, […]

Citeşte mai mult
399 citiri

Orice evoluțiune socială începe în adevăr cu o izbucnire vulcanică dar se sfârșește în cele din urmă cu o dezvoltare legală

Orice evoluțiune socială începe în adevăr cu o izbucnire vulcanică dar se sfârșește în cele din urmă cu o dezvoltare legală, regulată, sănătoasă îndată ce se găsește teoria ideală-reală, teoria trasă din lupta voinicească pentru drept. (Volo, ergo sum). Teoria astăzi domnitoare a democrației sociale, orice am avea de zis în contra, se apropie totuși, […]

Citeşte mai mult
Back To Top