451 citiri

Interpretarea de către știința juridică trebuie să evite ficțiunea normei de drept care nu permite decât o singură interpretare: cea „justă”

Interpretarea de către știința juridică nu poate releva decât posibile înțelesuri ale normei de drept. Ea nu poate alege, fiind cunoașterea propriului obiect, între posibilitățile ce i se prezintă, ci trebuie să lase această alegere în seama organului de drept responsabil, după ordinea de drept, să aplice dreptul. Un avocat care înfățișează instanței, în interesul […]

Citeşte mai mult
704 citiri

Judecătorul este un creator de drept

Ideea aflată la baza teoriei tradiționale a interpretării, și anume că norma de drept ce trebuie aplicată nu stabilește actul de drept ce trebuie definit și că acest lucru ar putea fi obținut printr-o oarecare cunoaștere a dreptului deja existent, este contradictorie, dat fiind că este o autoiluzionare ce contravine posibilității unei interpretări. Întrebarea care […]

Citeşte mai mult
600 citiri

Ceea ce formează pe adevăratul jurisconsult nu este numai cunoștința mărginită a textului legii pozitive

Și în adevăr, ceea ce formează pe adevăratul jurisconsult nu este numai cunoștința mărginită a textului legii pozitive, dar mai cu seamă principiile generale, legile care guvernează totalitatea faptelor și cauzelor lor. Degré din acest punct de vedere era minunat de bine înzestrat. El cunoștea izvoarele și regulile fundamentale ale Dreptului în general, ale Justului […]

Citeşte mai mult
493 citiri

Oricine are dreptul de a spune adevărul…

Oricine are dreptul de a spune adevărul, dar nimeni nu trebuie să abuzeze de dreptul acesta, să-l întrebuințeze așa, ca să rezulte din forma în care, și din împrejurările sub care susține adevărul, că vrea mai mult să atingă onoarea altuia decât să facă omagii adevărului. Alexandru Degré (Scrieri Juridice, vol. II, editura Gutenberg, București, […]

Citeşte mai mult
402 citiri

Orice evoluțiune socială începe în adevăr cu o izbucnire vulcanică dar se sfârșește în cele din urmă cu o dezvoltare legală

Orice evoluțiune socială începe în adevăr cu o izbucnire vulcanică dar se sfârșește în cele din urmă cu o dezvoltare legală, regulată, sănătoasă îndată ce se găsește teoria ideală-reală, teoria trasă din lupta voinicească pentru drept. (Volo, ergo sum). Teoria astăzi domnitoare a democrației sociale, orice am avea de zis în contra, se apropie totuși, […]

Citeşte mai mult
621 citiri

Funcția fiecărei orânduiri sociale este să provoace un anumit comportament al oamenilor

O ordine normativă care reglează comportamentul uman în măsura în care acest comportament se află în relație nemijlocită sau mijlocită cu alți oameni este o orânduire (o ordine) socială. Morala și dreptul sunt astfel de ordini sociale. Logica are drept obiect o ordine normativă fără caracter social. Căci actele de gândire ale omului care reglează […]

Citeşte mai mult
741 citiri

Interpretarea legii e o magie pe care avocatul și judecătorul o întoarce cum vrea

În Franța, codificațiunea a produs un rezultat bun pentru însuși poporul francez. A fost un element de unificare. Codificarea este unitatea și fixitatea legei. La noi, din contră, codificarea a adus multiplicitatea soluțiunilor juridice, controversate la infinit. Poporul de jos nu are nicio încredere în lege și judecător. Interpretarea legii e o magie, pe care […]

Citeşte mai mult
Back To Top