630 citiri

…legi numeroase, incoerente, contrazicătoare.

Parlamentul a fost criticat în timpurile din urmă de cei mai iluștri reprezentanți ai gândirii politice contemporane: de Poncare în Franța, de Wilson în Statele-Unite, de Low în Anglia, ca să cităm numai pe aceștia. Parlamentul devine din ce în ce mai mult un simplu birou de înregistrare la discreția puterii executive, parlamentul devine apoi […]

Citeşte mai mult
663 citiri

Greșita diviziune a dreptului în drept public și privat

Dați-mi voie să ating, înainte de a trece la miezul problemei, o chestiune care, după părerea mea, va trebui să formeze subiectul unor preocupări serioase. Și anume aceea a diviziunii dreptului în drept public și privat. Nici diviziunea, nici subdiviziunile făcute pe baza tezei cunoscute a jurisconsultului Ulpianus azi nu-și mai au justificarea lor. Dacă […]

Citeşte mai mult
980 citiri

Nu pedeapsa cu orice preț, nu tendința de a distruge pe vinovat sau a-l face și mai rău..

S-a putut ușor constata la noi tendința magistratului de a vedea în învinuit un vinovat. Magistratul nostru uită adesea că rolul lui nu stă în a găsi cu orice preț vina, ci în a găsi și motivele de nevinovăție și scuzele posibile. În principiu, orice cetățean este un element bun și folositor Societății. Numai dacă […]

Citeşte mai mult
789 citiri

Cât va valora personalitatea cuiva, atât vor valora drepturile și libertățile sale

Fără oameni liberi este iluzorie orice libertate, oricât ar fi ea de solemn decretată și garantată. Nu există o libertate în sine, absolută, abstractă, ca scop, ci numai o libertate actuală, ca mijloc, în funcțiune de om. Conceptul de libertate este de altfel un concept negativ și înseamnă lipsă de ceva; așa de pildă, când […]

Citeşte mai mult
441 citiri

Spre o orânduire morală lipsită de sancțiuni țintește evident și Iisus în Predica de pe munte

În cea mai crasă opoziție cu o ordine ce statuează sancțiuni (în sensul mai larg) se află cea care pretinde un anumit comportament fără a lega de el o recompensă ori de contrariul lui o pedeapsă, ordine socială în care principiul „plății și răsplății” nu este aplicat. O asemenea ordine este considerată de obicei a […]

Citeşte mai mult
1.388 citiri

Judecătorul trebuie să judece, iar nu să acuze

Judecătorul, în adevăr, după natura lucrurilor chiar trebuie să țină cumpăna între acuzare și prezumția de inocență, să cântărească până la un miligram presupusurile și mijloacele de apărare, să hotărască în care parte este adevărul, într-un cuvânt: să judece, iar nu să acuze. Alexandru Degré (Scrieri Juridice, vol. II, editura Gutenberg, București, 1901, p. 339 […]

Citeşte mai mult
552 citiri

Libertatea este baza contractului social

Libertatea este baza contractului social. De aceea, societatea nu poate să încalce această libertatea. Duguit afirmă că nu am câștiga nimic dacă în loc de o singură persoană, Regele, am pune un grup de persoane, care sub numele de națiune, poate să formuleze în mod arbitrar dispozițiuni de lege, fără niciun control. Și nu este […]

Citeşte mai mult
662 citiri

Libertatea presei e ea absolută, ilimitată? Libertatea presei este un bine sau un rău?

Libertatea presei e ea absolută, ilimitată? Mulți publiciști, precum Voltaire și Emile de Girardin au susținut că libertatea presei nu trebuie să fie supusă la nicio restricțiune. Libertatea presei e ca libertatea vulturului; a-i dirija zborul, e a-i tăia aripile. Un jurnal, zice Girardin, poate să comită erori, exagerațiuni, dar niciodată crimă sau delict. Un […]

Citeşte mai mult
596 citiri

Supunerea în fața regulilor stricte ale justiției …

Supunerea în fața regulilor stricte ale justiției în folosul celorlalți dezvoltă acele simțăminte și capacități care au ca obiect binele altora. În schimb, îngrădirea în chestiuni ce nu afectează binele lor, în virtutea simplului fapt că lor nu le plac anumite lucruri, nu contribuie la dezvoltarea a nimic valoros, în afara acelei forțe de caracter […]

Citeşte mai mult
1.286 citiri

În viața omului întâmpinăm trei mistere: nașterea, căsătoria și moartea

În viața omului întâmpinăm trei mistere: nașterea, căsătoria și moartea. Religiunea fiind prin ea însăși mister, era natural ca biserica să-și întindă acțiunea asupra acestor trei evenimente însemnate și să le reglementeze. Din cele mai vechi timpuri, și la toate statele, vedem pe preoți celebrând solemnități religioase cu ocaziunea acestor trei fapte, și constatându-le prin […]

Citeşte mai mult
Back To Top