677 citiri

Problema crucială de a ști care aspecte trebuie considerate relevante în domeniul egalității de tratament

44. Este necesar un moment de reflecție pentru a afla de ce se prezintă astfel lucrurile. O formulare clasică a principiului egalității, precum adagiul aristotelian „compară cu aceeași măsură lucrurile identice”(30), nu oferă o soluție la problema crucială de a ști care aspecte trebuie considerate relevante în domeniul egalității de tratament și care anume trebuie […]

Citeşte mai mult
676 citiri

Nu poate avea altă îndatorire Statul decât realizarea Justiției

Suveranitatea, ca atribut al statului are desigur, ca primă semnificație, secrețiunea, ca să spunem astfel, a dreptului. Nu poate avea altă îndatorire statul decât realizarea justiției, adică a dreptului, fie pe cale de reglementări generale, fie pe cale de aplicare a acestor reglementări. Mircea Djuvara (Teoria generală a dreptului. Drept rational, izvoare si drept pozitiv, […]

Citeşte mai mult
520 citiri

Chestiunile de drept constituțional, prin însăși natura lor, au implicații politice

67. The Court accepts that the applicant’s lecture, since it dealt with matters of constitutional law and more specifically with the issue of whether one of the sovereigns of the State was subject to the jurisdiction of a constitutional court, inevitably had political implications. It considers that questions of constitutional law, by their very nature, […]

Citeşte mai mult
1.443 citiri

Prezumția de nevinovăție nu împiedică autoritățile de a informa publicul

La Cour rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun […]

Citeşte mai mult
828 citiri

Nimic nu este avantajos sau util dacă este nedrept

[N]othing is advantageous or useful if it is unjust. The person who has not learnt this lesson cannot become a good man. [N]imic nu este avantajos sau util dacă este injust. Persoana care nu a învățat acest lucru nu poate deveni un om bun. Cicero (On Obligations (trad. P. G. Walsh), Oxford University Press, 2008, […]

Citeşte mai mult
665 citiri

O campanie de presă virulentă este susceptibilă să dăuneze procesului echitabil

Une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique[.] O campanie de presă virulentă este, în unele cazuri, susceptibilă să dăuneze procesului echitabil, influențând opinia publică [.] Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Decizia din 17 septembrie 2013, Vârlan împotriva României, cererea nr. 25403/07, paragr. […]

Citeşte mai mult
2.145 citiri

Persecutarea și hărțuirea membrilor profesiilor juridice lovește chiar în inima sistemului Convenției

The Court has repeatedly held that persecution and harassment of members of the legal profession strikes at the very heart of the Convention system. Therefore the searching of lawyers’ premises should be subject to especially strict scrutiny[.] Curtea a statuat în mod repetat că persecutarea și hărțuirea membrilor profesiilor juridice lovește chiar în inima sistemului […]

Citeşte mai mult
764 citiri

Cunosc societăți care au trăit în numele dreptului și al credinței

Onor representant al ministerului public a fost pur și simplu crud, fără spirit și fără perfidie. A fost clar și categoric. Stăpânit de tipicitul tradițional, a siluit trecutul d-lui Soculescu, cu o învierșunare funestă pentru d-sa și pentru înalta sa misiune, în scop d’a născoci antecedente cari să esplice crima ca un resultat fatal al […]

Citeşte mai mult
500 citiri

Dreptul este o ordine a păcii

Securitatea colectivă are drept scop pacea. Căci pacea este absența violenței fizice. Stabilind condițiile în care și indivizii prin care se poate face uz de forță, instituind monopolul constrângerii în favoarea comunității de drept, ordinea de drept pacifică această comunitate constituită de ea. Însă pacea dreptului este doar relativă, nu absolută. Căci dreptul nu exclude […]

Citeşte mai mult
539 citiri

Oamenii nu au dreptul de a-și impune unii altora decât un singur lucru: Justiția

La noi, ca și în celelalte țări libere, legea nu a putut desființa decât inegalitățile capitale, pe acele de convențiune și de naștere; dar n-a putut și nu va putea niciodată să desființeze nici inegalitățile de inteligență și de activitate, nici pe acele de averi, căci ele sunt o consecință fatală a naturii omenești. N-a […]

Citeşte mai mult
Back To Top