665 citiri

Nimic nu e mai important pentru orizontul științific al unui om de lege decât …

A studia dreptul comparat, este a alege cum din nevoile fiecărei societăți nasc instituții deosebite, cum din aceleași nevoi, câteodată ingeniozitatea legislatorilor și practica scot concluzii diferite. Nimic nu este mai important pentru orizontul științific al unui om de lege decât sentimentul relativității juridice, așa cum se desprinde din acest studiu. Un asemenea sentiment pune […]

Citeşte mai mult
730 citiri

O lege iese din experiența, din conlucrarea tuturor

Am urmărit dezbaterile parlamentare și, lăsând la o parte aprecierile rău-voitoare pe care unii parlamentari le-au făcut la adresa tuturor femeilor române cu acea ocaziune, mă opresc la concepțiile psihologice și sociologice pe care le-am desprins din acele dezbateri în jurul noțiunilor de Stat, Națiune, Politică, Vot și Democrație, noțiuni de al căror înțeles logic […]

Citeşte mai mult
12.556 citiri

Facultatea de Drept trebuie să caute adevărul

Înainte de toate, Facultatea de Drept trebuie să caute adevărul, indiferent de rezultatele la care cercetările sale ar duce, căci aceasta este metoda științifică. Omul de știință se recunoaște tocmai după patima pe care o pune în cercetarea adevărului. Mircea Djuvara (Teoria generală a dreptului. Drept rational, izvoare si drept pozitiv, All Beck, București, 1999, […]

Citeşte mai mult
687 citiri

Ideea de dreptate stă ca un ideal la baza oricărei activități omenești

Ideea de dreptate este așa de adânc ancorată în sufletele noastre, încât noi îi subordonăm totul; ea este păstrătoarea aspirațiilor noastre cele mai înalte. Este ideea care stă ca un fundament și ca un ideal la baza oricărei activități omenești. Mircea Djuvara (Teoria generala a dreptului. Drept rational, izvoare si drept pozitiv, All Beck, București, […]

Citeşte mai mult
695 citiri

Dacă există un conflict în una și aceeași decizie judecătorească…

O lege poate delega două tribunale să decidă asupra aceluiași caz fără să acorde deciziei unuia din tribunale puterea de a anula decizia celuilalt. Este adevărat că în acest caz avem de a face cu o tehnică juridică foarte deficitară însă nu este imposibil și uneori se întâmplă. Atunci poate exista situația în care un […]

Citeşte mai mult
474 citiri

Inteligența și voința tind la declararea dreptului – ele ne spun ce e de făcut pentru a ne conserva și perfecționa

Am zis, d-lor, că suveranitatea e voința generală, puterea supremă care dirijează societatea în mersul său, tinzând la realizarea scopului societății. Dar care e acest scop? Unii moraliști și publiciști au zis că e fericirea. Astfel dat răspunsul e cam abstract și vag; noi preferăm răspunsul următor: Scopul societății e conservarea și perfecționarea tuturor și […]

Citeşte mai mult
566 citiri

Interpretarea este o procedură mentală care însoțește procesul aplicării dreptului

Dacă dreptul trebuie aplicat de un organ de drept, acesta trebuie să constate sensul normelor pe care urmează să le aplice, trebuie să le interpreteze. Interpretarea este prin urmare o procedură mentală care însoțește procesul aplicării dreptului în mersul său de la o treaptă superioară la una inferioară. Hans Kelsen (Doctrina pură a dreptului (trad. […]

Citeşte mai mult
Back To Top