480 citiri

Prescripțiile legale nu coincid cu dreptatea decât în mod accidental

Se spune, de asemenea, că nu-ți trebuie cine știe ce înțelepciune ca să cunoști ce e drept și ce e nedrept, pentru că nu e dificil să înțelegi sensul prescripțiilor legale. Dar prescripțiile legale nu coincid cu dreptatea decât în mod accidental. Aristotel (Etica nicomahică, Editura Științifică și Enciclopedică București, 1988, p. 128)

Citeşte mai mult
608 citiri

Legislația fără jurisprudență ar fi goală, după cum jurisprudența fără legislație ar fi oarbă

Concepția aristotelică – judecătorul e Dreptul care trăiește, adică tocmai un organ care rezumă spiritul Dreptului în vigoare și îl exprimă în noi formulări, potrivite cu același sistem, însă totuși de așa natură încât să-l ducă la noi dezvoltări ulterioare. Nerecunoașterea acestui caracter, propriu activității jurisprudenței, ar fi în contrast cu cele mai sigure mărturii […]

Citeşte mai mult
560 citiri

Cum avem să determinăm gradul de libertate ce trebuie recunoscut?

Cum avem să determinăm gradul de libertate ce trebuie recunoscut? În lumea fizică pot să existe instrumente cu care să se măsoare lumina, căldura, de multi ori și fenomenele fiziologice care se petrec în noi, în lumea morală însă, ideile fiind cu totul abstracte, e cu neputință a găsi un instrument cu care să putem […]

Citeşte mai mult
718 citiri

Un jurist nu e numai un jurist, dar mai este fundamental și un om

Juristul este chemat să înțeleagă legile și să le traducă în fapt. Juristului, ca interpret, nu îi este permis să forțeze, dincolo de o anumită limită, sistemul supus examinărilor sale. Lui nu îi este permis să-l contrazică sau să-i sfârâme legătura unitară, nici măcar în numele unor aspirațiuni, care ar izvorî din conștiința lui cea […]

Citeşte mai mult
500 citiri

Există drept natural, sau nu?

Există drept natural, sau nu? d-l Văllimărescu susține că există, dar nu fiindcă el este o realitate indiscutabilă, ci fiindcă este o necesitate a spiritului omenesc. Alexandru Otetelișanu (Răspunsul domnului profesor Al. Otetelișanu din partea Academiei de Științe Morale și Politice, la discursul de recepție al domnului profesor Alexandru Văllimărescu, pronunțat în ședința din 16 […]

Citeşte mai mult
527 citiri

Constituțiunea liberală fără o asemenea atmosferă este o minciună

Într-un cuvânt, ceea ce poate să ne închezășuiască serios libertățile și drepturile noastre, nu e o lege abstractă, sau o inteligență ponosită, sau o voință veșnic nemulțumită, ci voința morală, însuflețită de binele obștesc, purerea gata la luptă în contra șamavolniciilor, neînrăurită de patimi rele, josnice, egoiste. Constituțiunea liberală fără o asemenea atmosferă e o […]

Citeşte mai mult
649 citiri

În orice sistem de drept civil se găsește echilibrul între om și societate

Elementul constant al dreptului privat este omul pentru care există dreptul, cum spunea jurisconsultul roman Trebonianus: Cum igitur hominum causa omne jus constitutum est. Când vorbim de om nu ne referim la omul abstract, ci la omul încadrat în mediul său social. De aceea în orice sistem de drept civil se găsește echilibrul între om […]

Citeşte mai mult
736 citiri

Așa-numitele drepturi garantate constituțional au o importanță politică decisivă

Deoarece o ordine de drept – ca orice ordine socială normativă – nu poate ordona decât anumite acțiuni și omiteri, omul nu poate fi limitat în totalitate în libertatea sa, adică în totalitatea comportamentului său exterior și interior, asupra acțiunii, voinței, gândirii și simțirii sale, de către o ordine de drept. O ordine de drept […]

Citeşte mai mult
Back To Top