888 citiri

Heinrich Heine zicea că Romanii erau un popor de soldați și avocați

Heinrich Heine în memoriile sale zice că Romanii erau un popor de soldați și avocați, adică o societate care nu avea alt scop decât să prade pe alții, să-i reducă în sclavie și în urmă să-și reglementeze și asigure prin legi dreptul lor de opresiune. Constantin G. Dissescu (Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec București, 1915, […]

Citeşte mai mult
693 citiri

Toate sistemele politice recunosc drepturi și o egalitate proporțională între cetățeni, însă …

Toate sistemele politice, oricât s-ar deosebi între ele, recunosc drepturi și o egalitate proporțională între cetățeni, însă toți se depărtează de aceasta în practică. Demagogia s-a născut aproape totdeauna din pretențiunea de a face absolută și generală o egalitate care nu era reală decât în oarecare privințe. Pentru că toți sunt deopotrivă de liberi, ei […]

Citeşte mai mult
673 citiri

Când poți fi sigur că o persoană a fost deposedată de drepturile sale umane?

Cel mai bun criteriu în funcție de care se poate decide dacă cineva a fost sau nu silit în afara sferei legale este să te întrebi dacă acea persoană ar avea ceva de câștigat dacă ar săvârși o crimă. Dacă o mică tâlhărie ar fi de natură să-i îmbunătățească poziția legală, cel puțin temporar, poți […]

Citeşte mai mult
597 citiri

Dreptul trebuie să se adapteze la viață pentru a-i servi drept apărare

Regula de drept – rezultatul nevoilor sociale pe care legiuitorul trebuie să le îmbrace într-o haină consistentă, căci legea, norma juridică nu este altceva decât forma, care îmbracă fenomenele sociale, economice, politice, religioase, morale, pentru a le da o rezistență mai mare. Dreptul trebuie să se adapteze la viață pentru a-i servi drept apărare. Paul […]

Citeşte mai mult
637 citiri

E recunoscut faptul că instanțele nu guvernează prin sabie

Courts famously govern not through the sword or the purse, but through reasoned-based justification. (selecție de Alexandru Tănase) [E recunoscut faptul că instanțele guvernează nu prin sabie sau pungă, ci prin motivare bazată pe judecată – trad. de Dragoș C. Butuzea] Alec Stone Sweet (A Cosmopolitan Legal Order: Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in Europe, […]

Citeşte mai mult
776 citiri

Demagogii, spre a înlocui suveranitatea legilor, aduc toate afacerile înaintea poporului

În adevăr, în democrațiile unde guvernează legea nu sunt demagogi, și cetățenii cei mai respectați au conducerea afacerilor. Demagogii se ivesc numai acolo unde legea a pierdut suveranitatea. Poporul este atunci un adevărat monarh unic dar alcătuit din majoritate, care domnește, însă nu individual, ci colectiv. Homer a criticat multiplicitatea șefilor; însă nu se poate […]

Citeşte mai mult
814 citiri

Arbitrul vede echitatea, pe când judecătorul nu vede decât legea

Dacă echitatea este chiar ceea ce a fost enunțat, este limpede care sunt lucrurile echitabile și cele inechitabile, de asemenea, care oameni sunt echitabili; într-adevăr sunt echitabile acele acte care trebuie să poarte în ele însele scuza lor, apoi, nu trebuie estimate ca demne de o sancțiune egală greșelile și actele nedrepte, și nici actele […]

Citeşte mai mult
744 citiri

Depozitele nu trebuie tot timpul returnate, iar înțelegerile nu trebuie tot timpul respectate

So promises on occasion should not be kept, and deposits should not always be returned. If a person left a sword with you when he was of sound mind, and he asked for it back when he had gone mad, it would be a sin to give it back, and your obligation would be not […]

Citeşte mai mult
667 citiri

Fără expropriere, proprietatea individuală ar fi un blestem pentru societate

Nu este temeinic, zice în adevăr Jhering, că proprietatea după ideea sa cuprinde în sine dreptul absolut de a dispune de un lucru. O proprietate de așa fel nu poate să existe. Ideea proprietății nu poate să fie în contrazicere cu ideea societății. Exproprierea, prin urmare, nu este o anomalie, ci adevărul este din contră […]

Citeşte mai mult
Back To Top