884 citiri

Posibila valoare a neclarității ce este prezentă în legi

[Un număr de scriitori au observat posibila valoare a neclarității, dar și a altor forme de indeterminare, în cadrul procesului de elaborare a legii. Normele indeterminate pot reprezenta o modalitate prin care legiuitorul deleagă puteri autorităților administrative, sau către alți actori juridici care ar putea avea o expertiză mai bună, sau care și-ar folosi discreția […]

Citeşte mai mult
914 citiri

Reprezentantul Parchetului este una dintre părțile unei proceduri judiciare contradictorii (penale)

Pour ce qui est des déclarations de I du 10 mai 1996 et de l’intervention du ministre de la Justice du 1er août 1996, la Cour rappelle d’emblée que les garanties d’indépendance et impartialité de l’article 6 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent […]

Citeşte mai mult
715 citiri

Întreaga valoare a științei (juridice) crește și scade în funcție de….

Parliament’s function, as a result, is conceived to be directed against the preservation of the constitution and in the final resort must be seen unconstitutional per se. (..) The constitution, it turns out, is not to be identified with norms that regulate the organs and the procedures of legislation as well as the position and […]

Citeşte mai mult
1.016 citiri

Dilemele moralității și tortura teroristului (printre altele)

[În al șaselea rând și în cele din urmă, Moralitatea este de așa natură încât din când în când indivizii nu pot evita confruntarea cu un set de probleme foarte caracterizate. Care sunt ele? Există, precum predau cei care promoveaza Moralitatea, anumite principii sau reguli care ar trebui întotdeauna sau aproape întotdeauna să fie respectate. […]

Citeşte mai mult
819 citiri

Prin libertate se înțelege protecția împotriva tiraniei conducătorilor politici

Prin libertate se înțelege protecția împotriva tiraniei conducătorilor politici. Două erau căile pe care se încerca obținerea ei. Cea dintâi, prin dobândirea recunoașterii anumitor imunități, numite libertăți sau drepturi politice, a căror violare de către cârmuitor era considerată ca o încălcare a datoriilor sale, astfel că, dacă violarea avea loc, o anume împotrivire sau chiar […]

Citeşte mai mult
795 citiri

Deciziile judecătorești, în special cele în probleme de mare impact constituțional, implică adesea o alegere între valori morale

Law requires interpretation if they are to be applied to concrete cases, and once the myths which obscure the nature of the judicial processes are dispelled by realistic study, it is patent, as we have shown in Chapter VI, that the open texture of law leaves a vast field for a creative activity which some […]

Citeşte mai mult
990 citiri

Unui avocat i se poate interzice provizoriu să reprezinte clienți pe rolul instanței unde chiar el este judecat penal

64. As regards the nature of the interim measure, its object and purpose, the Court notes that the Bar Association was entrusted with law enforcement duties in this regard. The Court further accepts the Government’s argument that the measure aimed to protect public interests and the reputation of the legal profession and therefore the administration […]

Citeşte mai mult
697 citiri

Controlul judiciar poate fi chiar una dintre cerințele democrației, având în vedere …

Being a morally responsible community involves taking reasonable steps to ensure that one is true to one’s own moral commitments. It also involves un unwillingness to shirk these commitments whenever convenience, self-interest, or paranoia urge one to do so. Being a morally responsible community also requires a willingness to take reasonable steps to deal rationally […]

Citeşte mai mult
1.262 citiri

Cele mai multe dintre crimele conștiente ale oamenilor n-au alt izvor decât ambițiunea și lăcomia

14. Instituțiunea Eforilor este tot atât de defectuoasă. Deși ei alcătuiesc cea dintâiu cea mai puternică magistratură, toți sunt luați din rândurile de jos ale Spartanilor. Așa s-a întâmplat că funcțiunile acestea eminente s-au încredințat unor oameni cu totul săraci, care s-au vândut din cauza mizeriei. (…) 15. Trebuie să recunoaștem totuși că această magistratură […]

Citeşte mai mult
Back To Top