554 citiri

Numai apariția dreptului în viața socială a putut asigura progresul omenirii

Forța prin ea însăși este o manifestare brutală și anarhică, având în elementele ei intime ceva din dezordinea naturii atotputernice. Distrugându-se prin ea însăși, prin abuzul săvârșit chiar în aplicarea ei asupra raporturilor sociale, constituie un element de nesiguranță în reglementarea acelor raporturi. Ceea ce o forță a recunoscut azi de bun, mâine o forță […]

Citeşte mai mult
632 citiri

Realizarea ideii de dreptate este adevărata bază a dreptului

Nu suntem mulțumiți, deci, nici de utilitate ca fundamental al dreptului. Care este atunci adevărul și care este baza principiilor de drept? Principiile de drept își găsesc fundamentul în săvârșirea faptelor sociale. Dreptul nu are un obiect în sine, el nu e decât un mijloc pentru a asigura buna stare socială, este un procedeu. Trebuie […]

Citeşte mai mult
619 citiri

Dreptul este ceva viu, ceva care trăiește

Jurisprudența este constituită de totalitatea decizilor judecătorești, și formează interpretarea legii dată prin aceste deciziuni. Aceste interpretări corespund notiunii adevărate că dreptul este ceva viu, ceva care trăiește, fiindcă regulile de drept sunt acelea care reglementează raporturile sociale ale oamenilor care trăiesc în societate. De multe ori textul de lege, tăcând asupra unui punct oarecare, […]

Citeşte mai mult
667 citiri

Dreptul este ansamblul condițiilor prin intermediul cărora …

Qu’est-ce que le droit? Le jurisconsulte, qui ne veut pas tomber dans une tautologie, ou renvoyer aux lois positives d’un certain pays et d’un certain temps, au lieu de donner une solution générale, pourrait bien se trouver aussi embarrassé par cette question que le logicien par celle-ci: Qu’est-ce que la vérité? Il pourra bien nous […]

Citeşte mai mult
748 citiri

Violența administrată în numele puterii, și nu al legii, se transformă într-un principiu distructiv

Căci puterea, lăsată liberă, nu poate realiza decât mai multă putere, iar violența administrată în numele puterii, și nu al legii, se transformă într-un principiu distructiv care se va opri doar atunci când nu va mai rămâne nimic de violat. Hannah Arendt (Originile totalitarismului (trad. Ion Dur, Mircea Ivănescu), București, Humanitas, 2014, ediția a treia, […]

Citeşte mai mult
944 citiri

Când nu ar avea nevoie societatea de nici o lege?

Societatea este foarte folositoare și chiar necesară, nu numai pentru a trăi feriți de dușmani, ci și pentru realizarea multor înlesniri; căci dacă oamenii n-ar avea voința de a se ajuta unul pe altul, atunci ei nu ar avea nici meșteșugul și nici timpul pentru a-și câștiga existența și a-și menține viața pe cât este […]

Citeşte mai mult
682 citiri

Controlul jurisdicțional energic al tuturor actelor de autoritate

La garantie de l’accomplissement par l’Etat des obligations négatives et positives qui lui incombent se trouve avant tout dans une bonne organisation des pouvoirs publics. C’est la sûreté qui est le droit pour l’individu que l’Etat s’organise de telle manière que soit réduit au minimum le danger de violation du droit. Les éléments protecteurs par […]

Citeşte mai mult
704 citiri

Instanțele supreme, prin interpretarea autentică, produc frecvent drept nou

[Î]n aplicarea legii de către un organ de drept interpretarea epistemologică a dreptului se combină cu un act volitiv, în care organul care aplică dreptul alege între posibilitățile prezentate de interpretarea epistemologică. Cu acest act se produce fie o normă de treaptă inferioară, fie se execută un act coercitiv statuat de norma de drept ce […]

Citeşte mai mult
560 citiri

Controlul de constituționalitate al legilor este o garanție indispensabilă

Quand la Révolution française a formulé sa Déclaration (…) ils n’ont pas aperçu le problème des garanties réelles des libertés individuelles. Ils voyaient ces garanties dans la séparation des pouvoirs, dans le principe de la souveraineté du peuple, et surtout dans le principe de légalité. Mais le principe de légalité ne peut pas être considéré […]

Citeşte mai mult
758 citiri

Dreptul fără forță este neputincios. Dar forța fără drept este barbarie.

„Le droit sans la force est impuissant. Mais la force sans le droit est barbarie”. Seulement cette force doit être dirigée et limitée par le droit. Et toutes les fois quelles intervient pour réaliser un but quel qu’il soit, contraire au droit, elle doit être arrêtée ou brisée. [„Dreptul fără forță este neputincios. Dar forța […]

Citeşte mai mult
Back To Top