777 citiri

Nivelarea tuturor în ordinea fizică – prin patul lui Procust – e o halucinațiune atroce

Nivelarea tuturor în ordinea fizică – prin patul lui Procust – e o halucinațiune atroce, iar a dori să realizezi egalitatea morală și intelectuală, să uniformizezi inteligențele, voințele și sentimentele, ar fi să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe cei inferiori la nivelul celor de sus, ar trebui să iei mersul contrariu, să împiedici manifestarea […]

Citeşte mai mult
1.225 citiri

O hotărâre bună și nimerită dar științific rău motivată…

Practica fără teorie e oloagă și viceversa. Iată de exemplu, o hotărâre bună și nimerită dar științific rău motivată. Nu prinde deci rădăcină, nu trece drept un monument trainic, nu face jurisprudență. Iată apoi o teorie care critică jurisprudența, dar pe deasupra, nepregătit, nechizbuit, intră deci pe o ureche, iese pe cealaltă. Le raisonnement fait […]

Citeşte mai mult
837 citiri

Controversa e de esența dreptului

Legea nu poate să prevadă toate cazurile, să îngrădească fiecare idee juridică cu un zid chinezesc, să țărmuiască pentru vecie principiile; formula ei trebuie să fie largă, ca să nu excludă o interpretare mai apropiată de ideal. Hotarul unde se sfârșește interpretarea mecanică și unde trebuie să înceapă cea logică, nu se poate fixa a […]

Citeşte mai mult
587 citiri

Justiția este garanția libertății

Scriitorul italian Lombrosso susține că originea justiției e chiar originea proprietății. Din momentul ce indivizii unui trib au început să-și apropieze fiecare bunuri necesare vieții, cei puternici atacau pe cei slabi, răpindu-le proviziunile, și atunci s-a născut ideea justiției. Justiția nu ar purcede prin urmare dintr-un simțământ a priori, ci dintr-o necesitate de fapt. În […]

Citeşte mai mult
523 citiri

Victor Hugo într-o broșură…

Victor Hugo într-o broșură intitulată La loi et le droit, zice: legea naturală, trecând prin mâna omului pentru a deveni lege pozitivă, își pierde limpiditatea sa, precum apa de izvor și-o pierde, trecând prin diferite strate ale pământului. Constantin G. Dissescu (Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p.185)

Citeşte mai mult
670 citiri

Poezia științei dreptului

Misiunea științei dreptului este de a cerceta și a descoperi principiile absolute, și de a fixa regulile lor de aplicațiune în raporturile omenești. Aceasta o putem numi poezia științei dreptului. Fiecare principiu descoperit este o floare mai mult care se împletește în cununa adevărurilor nepieritoare. Progresul omenirii consistă în a împleti tot mai multe flori […]

Citeşte mai mult
598 citiri

Dacă trebuie amestecat judecătorul în jocul constituțional

Hauriou spune că e o chestie gravă aceea de a ști dacă trebuie amestecat judecătorul în jocul constituțional.“Părerile sunt împărțite. Deoparte, daca îl amestecă, riscă să-i dea o ambiție politică; de alta, dacă nu-l amestecă, riscă să facă ineficace regulile Constituției”. Hauriou ajunge la concluzia că judecătorul este cel mai potrivit să verifice constituționalitatea unei […]

Citeşte mai mult
790 citiri

Ce sunt legile fără moravuri corespunzătoare?

În adevăr, cea mai mare tiranie este aceea a unei societăți rău nărăvite. Ce sunt legile fără moravuri corespunzătoare? Legile cele mai ideale sunt desigur o tablă goală, pe care tiranul scrie ce vrea dacă punem brațele în sân. O societate însă care știe să se ajute singură, ca societatea anglo-saxonă, nu lasă așezămintele sale […]

Citeşte mai mult
1.131 citiri

Statul e înființat ca să apere drepturile omului

Progresele filosofiei germane și contractul social al lui Rousseau au produs o nouă teorie care dă ca bază a organizației sociale: coexistența libertăților. Doctrina politică a lui Kant poartă numele de teoria misiunei de garanție a drepturilor individuale. I s-a dat acest nume pentru că după Kant, Statul e înființat ca să apere drepturile omului, […]

Citeşte mai mult
1.617 citiri

Prima regulă a dreptului este să nu tolerezi nicio nedreptate

Nu injustiția trebuie acuzată pentru că a luat locul dreptului, ci dreptul pentru că a lasat să se întâmple asta. Dacă eu aș cataloga următoarele maxime: să nu faci nicio nedreptate și să nu suporți nicio nedreptate, după importanța lor socio-politică pentru viața privată, iar nu după semnificația lor etică, atunci eu aș spune că […]

Citeşte mai mult
Back To Top