563 citiri

… ambele părți sunt deopotrivă convinse de dreptatea cauzelor. Și nu numai părțile, dar chiar avocații …

Justiția trebuie să se pronunțe în cazuri de conflicte între drepturi și interese. Nu se judecă – aceste conflicte sunt prin firea lor complexe – oamenii numai când unul are absolută dreptate și celălalt deloc. Acestea-s cazuri rare. De cele mai multe ori, conflictele care se desfășoară înaintea justiției sunt mult mai complicate. Și fiind […]

Citeşte mai mult
575 citiri

Nici teama jurisprudenței de a inova, nici doctrina mai îndrăzneață nu a putut determina pe legiuitor să vină cu o lege a impreviziunii

…[n]u a fost tratată încă într-o lege ca în alte țări. Putem aminti totuși unele legi, care au puncte de contact cu teoria impreviziunii. Lumea juridică de la noi s-a preocupat de aproape de această chestiune, mulți din juriștii de seamă declarându-se pentru admiterea teoriei. Doctrina noastră în cea mai mare parte este câștigată acestei […]

Citeşte mai mult
579 citiri

Prețul care trebui plătit pentru a oferi judecătorilor autoritatea de a invalida câteva legi

The price that must be paid for giving judges authority to invalidate a few laws that are clearly unjust or undemocratic is that they must also be given authority to overrule the democratic process in a much larger number of cases where the requirements of justice or democracy are debatable. The danger of excessive judicial […]

Citeşte mai mult
875 citiri

Mircea Djuvara condamnă pozitivismul juridic care instaurează divinizarea absolută a autorității legii scrise

M. Djuvara condamnă pozitivismul juridic care instaurează divinizarea absolută a autorității legii scrise, fără să o verifice în fiecare clipă prin apelul la ideea de justiție. V. Veniamin (Viața și gândirea profesorului Mircea Djuvara, Pandectele Române, nr. 6, 1945, p. 59 , col. II)

Citeşte mai mult
536 citiri

… nu-ți mai pasă de legiuitor, oricât de păcătos ar fi el în realitate

Legea, în adevăr, odată publicată se dezlipește de legiuitor, și se înfățișează de acum înainte, prin legământul sistematic care unește toate părțile sale, ca o lucrare așa de neatârnată că nu-ți mai pasă de legiuitor, oricât de păcătos ar fi el în realitate. Alexandru Degré (Scrieri Juridice, vol. II, editura Gutenberg, București, 1901, p. 136)

Citeşte mai mult
589 citiri

Virtutea pe care o are dreptul

Istoria omenirii poate fi socotită și ca istoria drepturilor omului. Aceasta însemnează că problema drepturilor omului este mereu actuală (cu trimitere la A. Năstase, Drepturile omului – religie a sfârșitului de secol, I.R.D.O., București, 1992). Și este firesc să fie așa de vreme ce, în permanenta căutare a fericirii sale, a ameliorării condiției sale, omul […]

Citeşte mai mult
561 citiri

Protecția eficace a sănătății persoanelor impune ca medicamentele să fie vândute la prețuri rezonabile

43 De altfel, trebuie să se observe, astfel cum au procedat DPV și guvernul neerlandez, că, în speță, o concurență prin prețuri ar putea fi de natură să profite pacientului, în măsura în care ar permite eventual să se ofere, în Germania, medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală la prețuri mai favorabile decât cele […]

Citeşte mai mult
658 citiri

Instanțele de judecată nu aparțin sectorului producător de bunuri materiale, dar …

Instanțele de judecată nu aparțin sectorului producător de bunuri materiale, dar modul cum își îndeplinesc sarcinile influențează direct climatul social, ca dovadă, în anii dictaturii poporul a fost chinuit nu numai de foamete, dar și de setea de dreptate. Recâștigându-și libertatea și demnitatea, poporul a dobândit și dreptul de a pretinde ca instanțele de judecată […]

Citeşte mai mult
599 citiri

Controlul constituționalității legilor apare ca necesitate perfect justificată

Silogismul disjunctiv construit de chief Justice John Marshall, Președintele Curții Supreme de Justiție, în afacerea Marbury/Madison (1803), pare a fi unanim recunoscut ca fiind cea dintâi demonstrație logică impecabilă asupra necesității controlului constituționalității legilor: a) sau constituția este o lege superioară și suverană, imposibil de schimbat prin mijloace ordinare și, în consecință, un act legislativ […]

Citeşte mai mult
Back To Top