555 citiri

… nu-ți mai pasă de legiuitor, oricât de păcătos ar fi el în realitate

Legea, în adevăr, odată publicată se dezlipește de legiuitor, și se înfățișează de acum înainte, prin legământul sistematic care unește toate părțile sale, ca o lucrare așa de neatârnată că nu-ți mai pasă de legiuitor, oricât de păcătos ar fi el în realitate. Alexandru Degré (Scrieri Juridice, vol. II, editura Gutenberg, București, 1901, p. 136)

Citeşte mai mult
622 citiri

Virtutea pe care o are dreptul

Istoria omenirii poate fi socotită și ca istoria drepturilor omului. Aceasta însemnează că problema drepturilor omului este mereu actuală (cu trimitere la A. Năstase, Drepturile omului – religie a sfârșitului de secol, I.R.D.O., București, 1992). Și este firesc să fie așa de vreme ce, în permanenta căutare a fericirii sale, a ameliorării condiției sale, omul […]

Citeşte mai mult
589 citiri

Protecția eficace a sănătății persoanelor impune ca medicamentele să fie vândute la prețuri rezonabile

43 De altfel, trebuie să se observe, astfel cum au procedat DPV și guvernul neerlandez, că, în speță, o concurență prin prețuri ar putea fi de natură să profite pacientului, în măsura în care ar permite eventual să se ofere, în Germania, medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală la prețuri mai favorabile decât cele […]

Citeşte mai mult
685 citiri

Instanțele de judecată nu aparțin sectorului producător de bunuri materiale, dar …

Instanțele de judecată nu aparțin sectorului producător de bunuri materiale, dar modul cum își îndeplinesc sarcinile influențează direct climatul social, ca dovadă, în anii dictaturii poporul a fost chinuit nu numai de foamete, dar și de setea de dreptate. Recâștigându-și libertatea și demnitatea, poporul a dobândit și dreptul de a pretinde ca instanțele de judecată […]

Citeşte mai mult
622 citiri

Controlul constituționalității legilor apare ca necesitate perfect justificată

Silogismul disjunctiv construit de chief Justice John Marshall, Președintele Curții Supreme de Justiție, în afacerea Marbury/Madison (1803), pare a fi unanim recunoscut ca fiind cea dintâi demonstrație logică impecabilă asupra necesității controlului constituționalității legilor: a) sau constituția este o lege superioară și suverană, imposibil de schimbat prin mijloace ordinare și, în consecință, un act legislativ […]

Citeşte mai mult
528 citiri

Dreptul politic cuprinde două specii: dreptul natural și dreptul pozitiv

Dreptul politic cuprinde două specii: dreptul natural și dreptul pozitiv. Natural este cel care pretutindeni își păstrează valabilitatea indiferent de opiniile pe care le succintă. Pozitiv este cel care, indiferent de orientarea sa originară, odată instituit se impune; de exemplu, obligația de a plăti o mină pentru răscumpărarea unui prizonier, sau de a sacrifica o […]

Citeşte mai mult
545 citiri

Pentru a-și susține teza că Președintele este Gardianul Constituției, Schmitt trebuie să pledeze împotriva unei curți constituționale

In order to support his thesis that the president is the guardian of the constitution, C.S. has to turn against the institution of a constitutional judicature that has often been demanded and has already been realized in some states. He has to turn against the idea, in other words, that the function of the guarantee […]

Citeşte mai mult
615 citiri

Când sunt și nu sunt oamenii liberi?

People are free, argued Justice Chase, when „the same laws govern the whole society without any distinction,” when „there is no power to dispense with the execution of the laws,” and when justice is „impartially and speedily administered”; they are not free when the law and its administration are „uncertain, partial or arbitrary,” when „property […]

Citeşte mai mult
657 citiri

Dispozițiile care prevăd sancțiuni administrative sunt de strictă interpretare

– În ceea ce privește principiul potrivit căruia dispozițiile care prevăd sancțiuni administrative sunt de strictă interpretare 70 Potrivit jurisprudenței, principiul legalității incriminării și a pedepselor, consacrat la articolul 49 alineatul (1) prima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, impune ca legea penală să nu fie aplicată în mod extensiv în defavoarea persoanei […]

Citeşte mai mult
Back To Top