1.007 citiri

Echitatea este un amendament la lege

Aporia se naște din aceea că echitabilul, deși este drept, nu se identifică cu dreptul pozitiv, ci este un amendament al acestuia. Cauza o constituie faptul că orice lege are caracter general și că, în anumite cazuri, este imposibil să te pronunți corect rămânând la enunțuri generale. În consecință acolo unde în mod necesar trebuie […]

Citeşte mai mult
794 citiri

Dreptatea există numai la cei ale căror raporturi sunt reglate prin lege

Dreptatea există, de fapt, numai la cei ale căror raporturi sunt reglate prin lege. Dar legea presupune o societate în care este posibilă existența nedreptății, căci procedura legală înseamnă a face distincția între ceea ce este drept și ceea ce este nedrept. Prin urmare, acolo unde există nedreptate se pot comite și acte nedrepte (deși […]

Citeşte mai mult
964 citiri

Permisiunea de a-ți înstrăina libertatea nu înseamnă libertate

În Anglia, ca și în majoritatea celorlalte țări civilizate, bunăoară, un angajament prin care un om s-ar vinde sau ar admite să fie vândut ca sclav ar fi nul și neavenit; nici legea, nici opinia publică n-ar impune respectarea lui. Temeiul unei asemenea îngrădiri a puterii omului de a dispune, după voia sa, de propria […]

Citeşte mai mult
842 citiri

Voința poporului înseamnă, practic, voința unei părți

Cu timpul, republica democratică a ajuns să ocupe o mare parte din suprafața pământului, făcându-și simțită prezența ca una dintre cele mai puternice participante la comunitatea națiunilor; iar cârmuirea aleasă de popor și răspunzătoare în fața acestuia a devenit obiectul observațiilor și criticilor ce însoțesc orice stare de lucruri reală importantă. S-a constatat acum că […]

Citeşte mai mult
1.106 citiri

Dreptul e reglementarea libertăților

Ne-am întrebat în partea introductivă ce este dreptul? și am răspuns că e reglementarea libertăților și că problema fundamentală a organizării sociale, stă, după maxima kantiană, în armonizarea libertăților, în coexistența lor. Constantin G. Dissescu (Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p. 440)

Citeşte mai mult
1.070 citiri

Nivelarea tuturor în ordinea fizică – prin patul lui Procust – e o halucinațiune atroce

Nivelarea tuturor în ordinea fizică – prin patul lui Procust – e o halucinațiune atroce, iar a dori să realizezi egalitatea morală și intelectuală, să uniformizezi inteligențele, voințele și sentimentele, ar fi să sugrumi libertatea, căci neputând ridica pe cei inferiori la nivelul celor de sus, ar trebui să iei mersul contrariu, să împiedici manifestarea […]

Citeşte mai mult
1.558 citiri

O hotărâre bună și nimerită dar științific rău motivată…

Practica fără teorie e oloagă și viceversa. Iată de exemplu, o hotărâre bună și nimerită dar științific rău motivată. Nu prinde deci rădăcină, nu trece drept un monument trainic, nu face jurisprudență. Iată apoi o teorie care critică jurisprudența, dar pe deasupra, nepregătit, nechizbuit, intră deci pe o ureche, iese pe cealaltă. Le raisonnement fait […]

Citeşte mai mult
1.174 citiri

Controversa e de esența dreptului

Legea nu poate să prevadă toate cazurile, să îngrădească fiecare idee juridică cu un zid chinezesc, să țărmuiască pentru vecie principiile; formula ei trebuie să fie largă, ca să nu excludă o interpretare mai apropiată de ideal. Hotarul unde se sfârșește interpretarea mecanică și unde trebuie să înceapă cea logică, nu se poate fixa a […]

Citeşte mai mult
732 citiri

Victor Hugo într-o broșură…

Victor Hugo într-o broșură intitulată La loi et le droit, zice: legea naturală, trecând prin mâna omului pentru a deveni lege pozitivă, își pierde limpiditatea sa, precum apa de izvor și-o pierde, trecând prin diferite strate ale pământului. Constantin G. Dissescu (Dreptul constituțional, editura Librăriei Socec, București, 1915, p.185)

Citeşte mai mult
912 citiri

Poezia științei dreptului

Misiunea științei dreptului este de a cerceta și a descoperi principiile absolute, și de a fixa regulile lor de aplicațiune în raporturile omenești. Aceasta o putem numi poezia științei dreptului. Fiecare principiu descoperit este o floare mai mult care se împletește în cununa adevărurilor nepieritoare. Progresul omenirii consistă în a împleti tot mai multe flori […]

Citeşte mai mult
Back To Top