418 citiri

O listă a drepturilor fundamentale neagă celor aflați la putere orice oportunitate legală de a …

We set up government by consent of the governed, and the Bill of Rights denies those in power any legal opportunity to coerce that consent. [Înființăm un guvernământ prin consimțământul celor guvernați, și o listă a drepturilor fundamentale neagă celor aflați la putere orice oportunitate legală de a constrânge un atare consimțământ] Robert H. Jackson […]

Citeşte mai mult
485 citiri

… înlăturarea persoanelor condamnate pentru fapte de corupție de la exercițiul autorității publice

49. Cu privire la fenomenul corupţiei, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014, că acesta „este considerat a fi una dintre cele mai grave ameninţări cu privire la instituţiile statului de drept, democraţie, drepturile omului, echitatea şi […]

Citeşte mai mult
434 citiri

Dreptul nu este numai un fenomen național, ci și un fenomen omenesc

Dreptul nu este numai un fenomen național, ci și un fenomen omenesc. Ceea ce este permanent, cum spuneam și mai sus, este ceea ce este omenesc, adică conform naturii omenești. Dar evident, omul nu organ al comunității sau instrument al divinității, însă omul element al colectivității totuși, cum spune Capitant. Alexandru Văllimărescu (Bazele permanente ale […]

Citeşte mai mult
673 citiri

Orice deficiență a urmării penale, care diminuează capacitatea de a stabili persoana responsabilă, riscă să …

32. Curtea reiterează că prima propoziție a articolului 2 din Convenție obligă statele, în particular, de a crea un cadru legislativ și administrativ orientat spre prevenirea reală și disuasivă a punerii în pericol a dreptului la viață în contextul oricărei activități, fie ea publică sau nu, de natură să pună în discuție dreptul la viață […]

Citeşte mai mult
442 citiri

Din complexul acesta de norme, sentimente, instincte, se ridică și …

V-am arătat că statul, spre deosebire de toate celelalte forme sociale, se prezintă ca o organizare înăuntrul căreia se ridică deasupra tuturor o autoritate superioară, o autoritate ce se impune tuturor membrilor statului, și care își asumă dreptul de a recurge până la forțe materiale, până la constrângere pentru a asigura supunerea acestei autorități. Fără […]

Citeşte mai mult
713 citiri

… nu putem face abstracție de ceea ce simțim că e drept

Tehnica nu se poate despărți de politică (L. Duguit)– este tocmai afirmațiunea că nu putem face abstracțiune de ceea ce simțim că este drept în legislațiunea pozitiva sau în interpretarea legislațiunii pozitive. Mircea Djuvara (Drept constituțional, doctorat, partea a II a, 1925-1926, p. 331)

Citeşte mai mult
561 citiri

Printr-un tratat de drept internațional poate fi creată o organizație internațională atât de centralizată încât are ea însăși caracter statal

Faptul că suveranitatea statului nu este limitată de un drept internațional aflat asupra sa este întru totul compatibil cu faptul că un stat, recunoscând, grație suveranității sale, dreptul internațional, făcându-l în acest fel o compotentă a ordinii de drept statale, își limitează el însuși suveranitatea, cu alte cuvintea libertatea de acțiune, preluând obligațiile statuate de […]

Citeşte mai mult
589 citiri

Ne asigurăm contra grindinei, de ce să nu ne putem asigura în contra unei legi rele?

Dacă dar nu îndrăznim încă să stingem de pe fața pământului axiomul posomorât „dura lex, sed lex”, caută cel puțin să dăm voie părților să se apare în contra viitoarelor schimbări legiuitoare prin învoiri contrare. NE asigurăm în contra locului, în contra grindinei; de ce să nu ne putem asigura în contra unei legi rele? […]

Citeşte mai mult
Back To Top