363 citiri

Libertatea este esențială pentru invenție, creativitate și imaginație

The main reason that excessive law is detrimental to survival is that freedom is crucial for invention, creativity and imagination. It is crucial for enterprise and prosperity. Out-of-date religions are dramatic proof of the claustrophobic effect that the fog of irrelevant rules can have on innovation, the smothering of invention. If the law walks the […]

Citeşte mai mult
507 citiri

Avocatul trebuie chiar să cunoască adevărul

Malgré le laconisme de l’ancien art. 378 du Code pénal, la Cour de cassation devait, dès un arrêt du 24 mai 1862 décider que l’avocat est tenu au secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse répondre à des questions posées par un juge d’instruction. L’avocat ne saurait donc parler, et aucun moyen […]

Citeşte mai mult
516 citiri

Pacea e cu atât mai solidă cu cât e bazată mai mult pe Drept

După cum se întâmplă în raporturile dintre Națiuni, tot astfel și în interiorul fiecăreia din ele, pacea e cu atât mai solidă cu cât e bazată mai mult pe Drept. Și după cum marea criză a Statului modern s-a îndreptat către o soluție prin recunoașterea echitabilă a valorii elementelor individuale și sociale, după un plan […]

Citeşte mai mult
493 citiri

Fără garanţia confidenţialităţii, încrederea nu poate exista

2.3. Secretul profesional 2.3.1. Prin însăşi natura misiunii sale, avocatul este depozitarul secretelor clientului său şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială. Fără garanţia confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a avocatului. Obligaţia avocatului cu privire la secretul profesional serveşte […]

Citeşte mai mult
575 citiri

Autoritatea de lucru judecat și lipsa de răspundere a statului în materie judiciară

Autorité de la chose jugée et irresponsabilité de l’Etat en matière juridictionnelle, ce sont deux notions qui sont absolument inséparables. Mais si, exceptionnellement, la loi admet que dans des circonstances déterminées pour des raisons supérieures de justice, l’autorité de la chose jugée peut être contestée et la décision juridictionnelle révisée, logiquement la responsabilité de l’Etat […]

Citeşte mai mult
716 citiri

Fiecare constituție își are propriile sale probleme, cu toate acestea …

Fiecare constituție își are propriile sale probleme, iar fiecare instanță se bucură de competențele cu care a fost abilitată. Cu toate acestea, analiza dreptului comparat în ceea ce privește constituționalitatea modificărilor constituționale evocă patru probleme-cheie în acest aspect. În primul rând, trebuie să se facă o diferență clară în ceea ce privește competența instanței de […]

Citeşte mai mult
1.467 citiri

…niciunul dintre principiile mari ale dreptului nu se mai țin în picioare

Atât Gaston Jèze si Léon Duguit sunt mari dărâmători de idoli. Pentru ei, niciunul dintre principiile mari ale dreptului, așa cum sunt învățate de obicei în facultăți, așa cum sunt reprezentate de majoritatea juriștilor, nu se mai țin in picioare. Toate trebuie să sufere o noua elaborare științifică la lumina faptelor concrete și prin metoda […]

Citeşte mai mult
704 citiri

Articolul 13 din TFUE recunoaște că animalele sunt ființe sensibile

(7) Articolul 13 din TFUE recunoaște că animalele sunt ființe sensibile. Legislația Uniunii referitoare la bunăstarea animalelor prevede obligația proprietarilor de animale, a crescătorilor de animale și a autorităților competente de a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor, care asigură animalelor un tratament fără cruzime și evită să provoace acestora durere sau suferință. Normele respective se […]

Citeşte mai mult
851 citiri

Legiuitorul va trebui să alunge din cetatea sa necuviința în vorbe

Este o mare greșeală să se poruncească prin legi de a înăbuși țipetele și plânsetele copiilor; ele sunt din contră, un mijloc de dezvoltare și un exercițiu pentru corp. Căci reținerea respirației dă vigoare celor care fac sforțări, lucru ce se întâmplă și cu copiii când fac sforțare. Printre atâtea alte îngrijiri, pedonomii vor veghea […]

Citeşte mai mult
479 citiri

Numai participările la o activitate de învățământ pot fi remunerate…

Articolul 8 Activități externe (1) Membrii se angajează să respecte în orice circumstanță obligația lor de disponibilitate pentru a se consacra pe deplin aducerii la îndeplinire a mandatului lor. (2) Membrii nu pot exercita activități externe decât dacă acestea sunt compatibile cu îndatoririle lor care decurg din articolele 2-4, 6 și 7 din prezentul Cod […]

Citeşte mai mult
Back To Top