596 citiri

Toate sistemele politice recunosc drepturi și o egalitate proporțională între cetățeni, însă …

Toate sistemele politice, oricât s-ar deosebi între ele, recunosc drepturi și o egalitate proporțională între cetățeni, însă toți se depărtează de aceasta în practică. Demagogia s-a născut aproape totdeauna din pretențiunea de a face absolută și generală o egalitate care nu era reală decât în oarecare privințe. Pentru că toți sunt deopotrivă de liberi, ei […]

Citeşte mai mult
567 citiri

Când poți fi sigur că o persoană a fost deposedată de drepturile sale umane?

Cel mai bun criteriu în funcție de care se poate decide dacă cineva a fost sau nu silit în afara sferei legale este să te întrebi dacă acea persoană ar avea ceva de câștigat dacă ar săvârși o crimă. Dacă o mică tâlhărie ar fi de natură să-i îmbunătățească poziția legală, cel puțin temporar, poți […]

Citeşte mai mult
493 citiri

Dreptul trebuie să se adapteze la viață pentru a-i servi drept apărare

Regula de drept – rezultatul nevoilor sociale pe care legiuitorul trebuie să le îmbrace într-o haină consistentă, căci legea, norma juridică nu este altceva decât forma, care îmbracă fenomenele sociale, economice, politice, religioase, morale, pentru a le da o rezistență mai mare. Dreptul trebuie să se adapteze la viață pentru a-i servi drept apărare. Paul […]

Citeşte mai mult
493 citiri

E recunoscut faptul că instanțele nu guvernează prin sabie

Courts famously govern not through the sword or the purse, but through reasoned-based justification. (selecție de Alexandru Tănase) [E recunoscut faptul că instanțele guvernează nu prin sabie sau pungă, ci prin motivare bazată pe judecată – trad. de Dragoș C. Butuzea] Alec Stone Sweet (A Cosmopolitan Legal Order: Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in Europe, […]

Citeşte mai mult
667 citiri

Demagogii, spre a înlocui suveranitatea legilor, aduc toate afacerile înaintea poporului

În adevăr, în democrațiile unde guvernează legea nu sunt demagogi, și cetățenii cei mai respectați au conducerea afacerilor. Demagogii se ivesc numai acolo unde legea a pierdut suveranitatea. Poporul este atunci un adevărat monarh unic dar alcătuit din majoritate, care domnește, însă nu individual, ci colectiv. Homer a criticat multiplicitatea șefilor; însă nu se poate […]

Citeşte mai mult
698 citiri

Arbitrul vede echitatea, pe când judecătorul nu vede decât legea

Dacă echitatea este chiar ceea ce a fost enunțat, este limpede care sunt lucrurile echitabile și cele inechitabile, de asemenea, care oameni sunt echitabili; într-adevăr sunt echitabile acele acte care trebuie să poarte în ele însele scuza lor, apoi, nu trebuie estimate ca demne de o sancțiune egală greșelile și actele nedrepte, și nici actele […]

Citeşte mai mult
628 citiri

Depozitele nu trebuie tot timpul returnate, iar înțelegerile nu trebuie tot timpul respectate

So promises on occasion should not be kept, and deposits should not always be returned. If a person left a sword with you when he was of sound mind, and he asked for it back when he had gone mad, it would be a sin to give it back, and your obligation would be not […]

Citeşte mai mult
557 citiri

Fără expropriere, proprietatea individuală ar fi un blestem pentru societate

Nu este temeinic, zice în adevăr Jhering, că proprietatea după ideea sa cuprinde în sine dreptul absolut de a dispune de un lucru. O proprietate de așa fel nu poate să existe. Ideea proprietății nu poate să fie în contrazicere cu ideea societății. Exproprierea, prin urmare, nu este o anomalie, ci adevărul este din contră […]

Citeşte mai mult
827 citiri

Noi simțim mai întâi injustiția, și după aceea cercetăm dacă și cum e prevăzută în texte

Pot însă exista date juridice și fără nicio referire la vreo normă de drept pozitiv, pentru că putem emite judecăți de drept chiar făcând cu desăvârșire abstracție de dispozițiile pozitive: putem anume judeca faptele sociale numai prin rațiune, din punctul de vedere al justiției pure. Așa judecăm de obicei faptele oamenilor și abia în urmă […]

Citeşte mai mult
Back To Top