400 citiri

Desființarea arbitrară a legăturii dintre individ și o națiune determinată ar contrasta cu principiul justiției

În fiecare clipă, -așadar – și oricare ar fi fazele dezvoltării sale, subiectul ia parte la o serie de relațiuni, care constituiesc elementele vieții comune; în afară de ele viața nici nu ar fi posibilă. Ceea ce am spus, sub formă de exemplu, despre legătura dintre părinți și copii valorează – în mod analog – […]

Citeşte mai mult
345 citiri

Constituția asigură ca echilibrul dintre forțele sociale să se stabilească fără zguduire, fără catastrofe

[Î]ntr-un stat, viața lui publică e determinată de forțele reale care intră în luptă în acel stat, de echilibrul acestor forțe. Constituția scrisă asigură ca această luptă să se facă în modul cel mai pașnic, ca echilibrul să se stabilească fără zguduire, fără catastrofe. Se face tot ce se poate face, și acesta este avantajul […]

Citeşte mai mult
306 citiri

Trebuie să realizăm binele și justiția pentru ele însele

Trebuie să realizăm binele și justiția pentru ele însele. Constatăm prin urmare în etică valori necondiționate, valori supreme, care se mai numesc și valori în sine, ele nu constituie mijloace pentru a atinge alte scopuri, ci scopuri ultime. Mircea Djuvara (Precis de filosofie juridică, București, 1941, p. 13)

Citeşte mai mult
316 citiri

Crimele împotriva drepturilor omului pot fi în continuare justificate de pretextul că …

Crimele împotriva drepturilor omului, care au devenit o specialitate a regimurilor totalitare, pot fi în continuare justificate de pretextul că dreptul este echivalent cu a fi bun sau util pentru întreg, putându-se face distincție între părțile întregului. (Deviza lui Hitler că „Dreptul este ceea ce e bun pentru poporul german” reprezintă doar o formă vulgarizată […]

Citeşte mai mult
278 citiri

Voluntarismul creator de jurisdicție – o formă de tiranie

15. The powers of a jurisdictional body derive, necessarily, of the norm that creates, organizes, and governs it. This link between a juridical norm, on one part, and jurisdiction, on the other –expression, in the jurisdictional order, of the principle of legality–, constitutes a precious guarantee for the defendants and a natural and necessary element […]

Citeşte mai mult
371 citiri

Gradul de civilizație a unui stat se poate măsura după gradul de egalitate juridică

Domnilor, se poate spune că gradul de civilizație, măsura de propășire a unui stat, se poate măsura după gradul de egalitate juridică, după gradul de egalitate de drepturi care există într-un stat. Acolo unde legislația a păstrat urme de neegalitate juridică, puteți fi siguri că vă aflați întotdeauna în fața unui stat încă înapoiat, în […]

Citeşte mai mult
454 citiri

Dacă omul ar fi perfect, dreptul natural ar fi îndeajuns pentru a arăta fiecăruia limitele puterii sale

Dacă omul ar fi perfect, daca inteligenţa sa ar rămâne întotdeauna liberă în mijlocul pasiunilor care mişcă inima umană, regulile stabilite de dreptul natural ar fi îndeajuns pentru a arăta fiecăruia limitele puterii sale. Omul însă este imperfect şi raţiunea lui este adesea învinsă când se află în luptă cu patimile. Triumfând acestea, libertatea celorlalţi […]

Citeşte mai mult
491 citiri

Puterea nu a fost conferită agenților publici decât pentru a servi scopul legii

Jèze susține că întreaga teorie a nulităților juridice în dreptul public își poate găsi criteriul în puterea legală și regulamentară a agenților care săvârșesc actele administrative. (…) În locul puterii de a face totul, afară de ceea ce este interzis, ca în dreptul privat, guvernanții nu pot face decât ceea ce le este permis – […]

Citeşte mai mult
908 citiri

Societatea nu este cu putință fără executarea judecăților, pe cât n-ar fi fără justiția care le dă

Magistratura, care vine după aceasta și care este cea mai necesară, dar și cea mai delicată din toate, este însărcinată cu executarea condamnărilor judecătorești, cu urmărirea prealabilă a judecăților și cu paza prizonerilor. Ceea ce o face cu deosebire anevoioasă este dușmănia obștească ce o atrage după ea. Astfel, când câștigul nu este foarte mare, […]

Citeşte mai mult
532 citiri

Tot omul poartă în el principiul de drept

Tot omul poartă în el principiul de drept. Orice conștiință poartă în ea elemente cu care să se poată ridica deasupra propriei sale personalități empirice, coordonând-o etic cu aceea a altora. E necesar a nu se pierde din vedere acest principiu etern al justiției, stabil la baza spiritului omenesc, pentru a înțelege bine numeroasele serii […]

Citeşte mai mult
Back To Top