697 citiri

Orice deficiență a urmării penale, care diminuează capacitatea de a stabili persoana responsabilă, riscă să …

32. Curtea reiterează că prima propoziție a articolului 2 din Convenție obligă statele, în particular, de a crea un cadru legislativ și administrativ orientat spre prevenirea reală și disuasivă a punerii în pericol a dreptului la viață în contextul oricărei activități, fie ea publică sau nu, de natură să pună în discuție dreptul la viață […]

Citeşte mai mult
476 citiri

Din complexul acesta de norme, sentimente, instincte, se ridică și …

V-am arătat că statul, spre deosebire de toate celelalte forme sociale, se prezintă ca o organizare înăuntrul căreia se ridică deasupra tuturor o autoritate superioară, o autoritate ce se impune tuturor membrilor statului, și care își asumă dreptul de a recurge până la forțe materiale, până la constrângere pentru a asigura supunerea acestei autorități. Fără […]

Citeşte mai mult
743 citiri

… nu putem face abstracție de ceea ce simțim că e drept

Tehnica nu se poate despărți de politică (L. Duguit)– este tocmai afirmațiunea că nu putem face abstracțiune de ceea ce simțim că este drept în legislațiunea pozitiva sau în interpretarea legislațiunii pozitive. Mircea Djuvara (Drept constituțional, doctorat, partea a II a, 1925-1926, p. 331)

Citeşte mai mult
588 citiri

Printr-un tratat de drept internațional poate fi creată o organizație internațională atât de centralizată încât are ea însăși caracter statal

Faptul că suveranitatea statului nu este limitată de un drept internațional aflat asupra sa este întru totul compatibil cu faptul că un stat, recunoscând, grație suveranității sale, dreptul internațional, făcându-l în acest fel o compotentă a ordinii de drept statale, își limitează el însuși suveranitatea, cu alte cuvintea libertatea de acțiune, preluând obligațiile statuate de […]

Citeşte mai mult
619 citiri

Ne asigurăm contra grindinei, de ce să nu ne putem asigura în contra unei legi rele?

Dacă dar nu îndrăznim încă să stingem de pe fața pământului axiomul posomorât „dura lex, sed lex”, caută cel puțin să dăm voie părților să se apare în contra viitoarelor schimbări legiuitoare prin învoiri contrare. NE asigurăm în contra locului, în contra grindinei; de ce să nu ne putem asigura în contra unei legi rele? […]

Citeşte mai mult
617 citiri

Constantin Stere – profesorul care nu fuge de realitate, nu ezită și nu trișează în fața studenților

La fel vom remarca atitudinea foarte precaută a profesorului față de definițiile științifice. Autorul prelegerilor era convins că o adevărată definiție poate fi formulată doar la sfârșitul cursului. Definițiile date la început, dacă sunt complete, pot rămâne de neînțeles, iar dacă sunt incomplete, pot înșela. Din motivul dat Constantin Stere revine mereu în prelegerile sale […]

Citeşte mai mult
Back To Top