Transmiterea mortis causa a patrimoniului digital al unui subiect de drept …

Iulia-Maria Stanca: „În contextul prezenței în mediul on-line și al utilizării ample a rețelelor sociale, instituția moștenirii digitale devine din ce în ce mai actuală. Aceasta implică transmiterea mortis causa a patrimoniului digital al unui subiect de drept, la momentul decesului acestuia, către succesibilii săi, în concordanță cu reglementările existente în materia protecția datelor cu caracter personal. În lipsa unui cadru legislativ aplicabil instituției moștenirii digitale, în dreptul român, provocările practice pot apărea.” (Iulia-Maria Stanca: Moștenirea digitală. Considerații asupra cheii ce deschide cutia Pandorei, JURIDICE.ro, 6 aprilie 2023)