37 citiri

În ceea ce privește Parchetul European, Marea Britanie a precizat deja de la început că nu va participa decât dacă există un referendum național în favoarea acestuia

11. The implementation of the Lisbon Treaty entailed some conflicts with the national (constitutional) order of some Member States. (…) As to the EPPO, the UK already made clear at the outset that it will not participate unless there is a national referendum in favour („referendum lock”) (nota de subsol 97: EU Act 2011, part […]

Citeşte mai mult
131 citiri

Din toate cele de mai sus rezultă că trebuie să se acorde prioritate intereselor reclamantelor în raport cu interesele financiare ale Comisiei

Cu privire la evaluarea comparativă a intereselor 62 Potrivit unei jurisprudențe constante, riscurile inerente fiecărei soluții posibile trebuie să fie evaluate comparativ în cadrul examinării cererii de măsuri provizorii. În mod concret, aceasta înseamnă că judecătorul trebuie să examineze în special dacă interesul celui care solicită suspendarea executării deciziei atacate prevalează față de interesul unei […]

Citeşte mai mult
22 citiri

O sancțiune sau amendă contravențională dispusă în temeiul unei dispoziții naționale recunoscută ca fiind contrară dreptului UE, e și ea incompatibilă cu dreptul UE

58. Droit communautaire – Réglementation nationale contraire au droit communautaire – Imposition d’amendes ou d’autres mesures coercitives au titre d’une contravention à cette réglementation – Incompatibilité avec le droit communautaire Lorsqu’une réglementation nationale a été reconnue contraire au droit communautaire, infliger des amendes ou d’autres mesures coercitives au titre d’une contravention à cette réglementation est […]

Citeşte mai mult
213 citiri

O condamnare penală pronunțată în temeiul unei dispoziții naționale recunoscută drept contrară dreptului comunitar [în prezent, dreptul Uniunii] ar fi, de asemenea, incompatibilă cu acesta din urmă

18. Droit communautaire – Effets en droit interne – Acte législatif national contraire au droit communautaire – Condamnation pénale – Incompatibilité avec le droit communautaire Une condamnation pénale prononcée en vertu d’un acte national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit. (Arrêt du 16 février 1978, Minister for Fisheries / Schonenberg […]

Citeşte mai mult
67 citiri

Produse ale reconstrucțiilor democratice ulterioare experiențelor totalitare, curților constituționale li s-a atribuit sarcina de a monitoriza protecția drepturilor individuale

Produits de reconstructions démocratiques postérieures à des expériences totalitaires, les cours constitutionnelles se sont vu attribuer de vigie de la protection des droits individuels (nota de subsol 122: Sur la théorie des cours constitutionnelles „fortes”: K. Lenaerts, Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen Verfassungsgerichten, EuR 2015 3, p. 26). Conscientes de la […]

Citeşte mai mult
478 citiri

În ceea ce privește ordinea de drept UE, absența unei căi de atac directe oferite de legea procesuală în cazul încălcării de către judecătorul de drept comun a drepturilor fundamentale garantate de Cartă impune, potrivit Curții Constituționale Federale a Germaniei, să se apeleze la ea

Ouvrant ses voies de saisine aux recours en violation de la Charte, la BVerfG est alors tenue de s’assurer du respect par le juge ordinaire des garanties apportées par la Charte. La BVerfG semble franchir ce pas, forte du constat qu’une double lacune des ordres nationaux et européens prive le justiciable allemand d’une protection effective […]

Citeşte mai mult
112 citiri

Două principii structurale ale Uniunii par a fi puternic afectate de evoluția jurisprudenței Curții constituționale italiene: efectul direct și principiul aplicării prioritare

Deux principes structurants de l’Union apparaissent lourdement affectés par le tournant jurisprudentiel de la Cour italienne: l’effet direct et le principe de primauté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une partie de la doctrine italienne a condamne très sévèrement l’obiter dictum de 2017, en le définissant comme euro-incompatible. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de […]

Citeşte mai mult
150 citiri

Trebuie să știm nu numai ceea ce spune legea, ci și modul în care instanța ar aplica-o (baza statului de drept)

Predictability of legal outcomes is at the foundation of the rule of law. Laws are created and announced in advance in a manner comprehensible to people so that people may comply with the law and plan their affairs knowing the legal consequences. To foresee consequences of personal choices, we need to know not only what […]

Citeşte mai mult
24 citiri

Este probabil ca o asemenea întrebare adresată din perspectivă juridică unui profan să îl determine pe acesta să arunce juriștilor acele priviri pline de stupefacție

I. Introducere 1. Zero este (un număr) anormal de mic? 2. Lăsând deoparte dezbaterile pasionante pe care natura numărului zero le‑a putut suscita în domeniul matematicii(2), este probabil ca o asemenea întrebare adresată din perspectivă juridică unui profan să îl determine pe acesta să arunce juriștilor acele priviri pline de stupefacție cu care cei din […]

Citeşte mai mult
Back To Top