219 citiri

Despre cum Procurorul General i-a convins pe Președintele SUA și Directorul FBI să retragă autorizația pentru Planul Huston de interceptare ilegală (1970)

Meeting at the Agency (a popular location for interagency meetings, because parking was easy on the Langley campus), the four towering figures (Hoover, Helms, Bennett and Gayler – n.n.) in the IC agreed that the legal barrier preventing intelligence collection against protesters inside the United States would need to be lowered. (…) On June 25, […]

Citeşte mai mult
251 citiri

Decizia nr. 405/2016 constituind o veritabilă lege de dezincriminare cu consecinţele ce decurg din reţinerea incidenţei dispoziţiilor art. 4C. pen. (ÎCCJ, iunie 2018)

Altfel spus, prin decizia Curţii Constituţionale (decizia nr. 405/2016 – n.n.) s-a realizat o reconfigurare a laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu sub aspectul elementului material, sfera de incidenţă fiind restrânsă, aceasta constituind o veritabilă lege de dezincriminare cu consecinţele ce decurg din reţinerea incidenţei dispoziţiilor art. 4C. pen. Înalta Curte de Casație […]

Citeşte mai mult
495 citiri

Sunt valabile, în acest sens, cele arătate de judecător M.M. Pivniceru în opinia concurentă … (Curtea de Apel București, iunie 2018)

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea consideră contestaţia Parchetului ca fiind fondată , pentru următoarele considerente: În acord cu jurisprudenţa majoritară în materie (notă MMB – nu știu de unde a considerat CAB că e în acord cu jurisprudența MAJORITARĂ […]

Citeşte mai mult
182 citiri

Cutuma de a ucide pe unul dintre gemeni, imediat după naștere, și conflictul între drepturi fundamentale

Latin America experience is rich in juridical-constitutional problems deriving from entanglements between native normative orders and state constitutional orders, especially with regard to fundamental rights. One of the most delicate recent cases involved relations between the Brazilian state legal order and the normative order of the Suruwaha people who live in Tapaua, a municipality located […]

Citeşte mai mult
152 citiri

În susţinerea acestei concluzii vine şi invocarea de către instanţa de contencios constituţional a prevederilor art.19 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (Curtea de Apel București, iulie 2018)

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de susţinerile apelanţilor şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, Curtea constată că apelurile sunt nefondate şi le va respinge ca atare, pentru următoarele considerente: I. Cu caracter de principiu, având în vedere aspecte comune de critică, se impun a fi făcute următoarele consideraţii […]

Citeşte mai mult
213 citiri

Și practica recentă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie de analiză a efectelor Deciziei nr.405/2016 cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu (fapta săvârşită anterior datei publicării deciziei) este în sensul în care …

Şi practica recentă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie de analiză a efectelor Deciziei nr.405/2016 cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu (fapta săvârşită anterior datei publicării deciziei) este în sensul în care, „din analiza cauzei nu a permis observarea vreunei încălcări de către vreo persoană a unei prevederi din lege, ordonanţă sau ordonanţă de urgenţă.” […]

Citeşte mai mult
249 citiri

Nu decizia Curţii Constituţionale este cea care retroactivează. Instanţa analizează doar efectele deciziei Curţii Constituţionale asupra normei de incriminare, iar rezultatul este valorificat în condiţiile legii (Curtea de Apel Militară București, iulie 2018)

Toate deciziile Curţii Constituţionale, în întregul lor, indiferent de tipul acestora sunt general obligatorii (art.147 alin.4 teza a II-a din Constituţie). Decizia de admitere a sesizării de neconstituţionalitate, obligatorie, produce efecte erga omnes şi determină obligaţia legiuitorului de a pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Legii fundamentale în 45 de zile, iar nerespectarea acestei […]

Citeşte mai mult
493 citiri

Decizia invocată este o decizie de interpretare care practic poate redefini conţinutul constitutiv al unei infracţiuni, dar nu avem de-a face cu o dezincriminare a abuzului în serviciu (noiembrie 2018, Tribunalul București)

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine că prin Sentinţa penală nr. 5 72 din 12 . 11 .201 5 a Tribunalului Prahova , desfiinţată în parte şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 801 din 29.06.2017 a Curţii de Apel Ploieşti , petentului condamnat i-a fost stabilită o pedeapsa rezultantă de 4 ani […]

Citeşte mai mult
204 citiri

Cine sau ce are puterea să verifice voința populară sau voința generală? Aceasta este problema: cum să verifici puterea democratică?

Who or what has the power to check the popular will or the general will? This is the problem, how to check democratic power. This is the problem that Tocqueville’s new political science, what he boasts in the introduction to the book, is a new political science for a world itself quite new. This is […]

Citeşte mai mult
180 citiri

Instanţa de control judiciar a apreciat că Decizia nr. 6/2017 a ÎCCJ este irelevantă pentru interpretarea efectelor Deciziei CCR nr. 405/2016

Revenind la situaţia din cauza de faţă, se reţine că în considerentele Deciziei nr. 106/CO/25.05.2017 a Curţii de Apel Timişoara s-a făcut referire la Decizia nr. 6/2017 a ÎCCJ, menţionându-se: „ În acest sens, nu pot fi primite nici apărările contestatorului în legătură cu fondul cauzei…., dar nici aspectele legate de Decizia nr. 6/2017 a […]

Citeşte mai mult
Back To Top