181 citiri

Se înlătură tot accidentalul simțirii…

Prin faptul că dreptul este instituție și că este cunoscut, se înlătură tot accidentalul simțirii, al opiniei subiective, forma răzbunării, a milei, a egoismului şi numai astfel îşi dobândește dreptul determinația adevărată și ajunge la cinstea care i se cuvine. Numai trecând prin disciplina înțelegerii, el devine capabil de universalitate. (G.W.F. Hegel, Principiile filozofiei dreptului, […]

Citeşte mai mult
472 citiri

Legătura de sânge este doar un precursor…

Familia, în sensul propriu și profund al termenului, nu poate fi, așadar, imaginată în lipsa elementelor care îi dau substanță și rațiune: solidaritatea și legătura afectivă dintre membrii săi. Fără cele două, o legătură, fie ea și de sânge, rămâne o simplă realitate biologică (sau genetică) – de care legea leagă anumite consecințe juridice- ce […]

Citeşte mai mult
507 citiri

Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze…

Instanţa recomandă deopotrivă celor doi părinţi să coopereze şi să comunice în folosul minorului, înlăturând conflictele din trecut care au condus la despărţirea lor, întrucât copilul are nevoie să păstreze contactul deopotrivă atât cu mama, cât şi cu tatăl, iar exercitarea autorităţii părinteşti în comun are drept scop respectarea drepturilor acestuia şi în acelaşi timp […]

Citeşte mai mult
349 citiri

Validitatea normei juridice este o problemă…

Validitatea normei juridice este o problemă proprie aparatului teoretico-conceptual al teoriei pure a dreptului, care, ca atare acordă importanţă numai domeniului sistemului normativ dinamic, dacă într-adevăr, păstrînd premisele de natură logică, se încearcă o întărire a consistenței sistemului normativ juridic prin respingerea recurgerii la criterii exterioare de ordin metafizic. (G. E. Moroianu, Actualitatea normativismului kelsian, […]

Citeşte mai mult
443 citiri

Dacă părțile sufletului funcționează corect…

Omul individual este drept dacă fiecare parte a sufletului său [n.n. partea rațională, cea pasională și cea apetentă] își îndeplinește funcția specifică, ceea ce înseamnă o autentică armonie sau sănătate corporală. Iar dacă părțile sufletului funcționează corect, atunci și individul va face ceea ce-i revine în cetate și va fi drept. (Platon, Republica, 443 d-e, […]

Citeşte mai mult
416 citiri

Legile derivă…

Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi, în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor, animalele au legile lor, omul are legile sale. (D. Bădărău, „Studiu introductiv”, în Ch. Montesquieu, […]

Citeşte mai mult
666 citiri

Întruchiparea iubirii devine arma perfectă…

Nu de puține ori, vocația perenității relației dintre doi parteneri, rămâne la stagiul de simplă vocație, considerente variate și multiple conducând la ruptura cuplului înainte de despărțirea (temporară, am spune noi) cauzată de implacabila moarte. În ipoteza în care din relația de cuplu nu au rezultat copii, sau cel puțin aceștia nu sunt minori, ruptura […]

Citeşte mai mult
Back To Top