667 citiri

Măsura contestată a Consiliului local al orașului Kiev a frustrat, așadar, așteptarea legitimă a companiei reclamantei pentru certitudine juridică, pe baza ideii de sfințenie a contractelor și a regulii explicite a dreptului intern

51. The Court notes at the outset that the measure at issue had serious consequences for the applicant company because it prevented any further use of the plot of land for construction purposes in view of the clear domestic-law ban (see paragraphs 26 and 28 above), despite a business plan developed by the company that […]

Citeşte mai mult
1.298 citiri

Mandatul european de arestare îl identifica, menționa pedeapsa principală, natura și încadrarea juridică a infracțiunilor, precum și dispozițiile legale aplicabile și conținea o expunere a faptelor

22. Întrucât IK a fugit în Țările de Jos după judecarea sa, autoritatea judiciară belgiană competentă a emis, la 27 august 2014, un mandat european de arestare împotriva sa. Mandatul european de arestare îl identifica, menționa pedeapsa principală, natura și încadrarea juridică a infracțiunilor, precum și dispozițiile legale aplicabile și conținea o expunere a faptelor. […]

Citeşte mai mult
322 citiri

Libertate – „o lucrare în curs”. Libertatea de zi cu zi, adevărata muncă [perfectibilă] pentru noi toți

I talk to the students in jail about freedom, how in America we obsess over it, write it over flags on T-shirts, spread it around under eagles. It has something to do with guns and fireworks, Harley-Davidsons, New Hampshire, living free until you’re dead. I tell the students I think the people fetishizing freedom don’t […]

Citeşte mai mult
733 citiri

Adevăratele valori și principii care stau la baza dreptului penal: rolul fundamental al dreptului la apărare într-un stat care respectă justiția, prezumția de nevinovăție și importanța ei, statutul și misiunile avocatului precum și nevoia distincției dintre acesta și clientul pe care îl reprezintă sau îl asistă, ierarhia și greutatea probelor, adevărata semnificație a autorității de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești etc

Și da, cred sincer că, grație cazului Roșu, atât profesia cât și laboratoarele juridice se vor îmbogăți cu importante descoperiri despre adevăratele valori și principii care stau la baza dreptului penal: rolul fundamental al dreptului la apărare într-un stat care respectă justiția, prezumția de nevinovăție și importanța ei, statutul și misiunile avocatului precum și nevoia […]

Citeşte mai mult
493 citiri

O obligație generală de a acționa în colaborare cu un avocat care profesează pe lângă instanța sesizată, care nu permite să se țină seama de experiența avocatului vizitator, ar depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului bunei administrări a justiției

33 În ceea ce privește întrebarea referitoare la caracterul proporțional al acestei obligații, trebuie amintit că, potrivit informațiilor furnizate de instanța de trimitere, avocatului prestator de servicii i se impune să comunice instanțelor naționale numele unui avocat care își exercită profesia în conformitate cu dreptul irlandez pentru a‑l asista în ipoteza în care buna reprezentare […]

Citeşte mai mult
737 citiri

Justiția românească este încă, din păcate, destul de departe de o veritabilă și totală însănătoșire

Florentin Țuca: [D]in păcate, cauza Roșu, sau abuzurile comise în cauza Roșu, sunt o probă că justiția românească încă este suferindă. Și domnule Cristoiu, îmi permit să revin cu o nuanță, derapajele și abuzurile justiției din ultimii ani nu sunt reductibile la spectacolul dezgustător al cătușelor plimbate în fața tv-ului. Abuzurile și derapajele sistemului judiciar […]

Citeşte mai mult
1.383 citiri

Reclamantul s-a plâns în temeiul articolului 3 din Convenție de suferința continuă pe care ar fi suferit-o din cauza birocrației excesive și a administrării inadecvate a justiției

25. In his observations submitted in reply to those of the Government the applicant complained under Article 3 of the Convention of the continuous suffering and discrimination he had allegedly endured on account of excessive bureaucracy and inadequate administration of justice in Georgia. The Court notes that the applicant introduced the above complaint only in […]

Citeşte mai mult
1.391 citiri

La 30 martie 2005, judecătorul A.K., având în vedere complexitatea cazului, a solicitat să îi acorde o prelungire până la 31 mai 2005 pentru pregătirea hotărârii scrise. Cererea a fost acceptată. Hotărârea a fost comunicată avocatului reclamanților la 5 mai 2005. Dispozitivul hotărârii se întinde pe șaptezeci de pagini, iar raționamentul pe 830 de pagini.

[23. La 29 martie 2005, Curtea Regională de la Varșovia a pronunțat hotărârea. Judecătorul A.K. a prezentat oral principalele motive ale verdictului. 24. Instanța de fond a condamnat primul reclamant pentru deturnarea proprietății FOZZ de o valoare considerabilă comisă cu alte persoane în perioada martie 1989 – decembrie 1991 (articolul 284 § 2 coroborat cu […]

Citeşte mai mult
Back To Top