109 citiri

De ce este protecția drepturilor fundamentale, în materie penală, mai puternic garantată la nivelul CJUE decât la nivelul CEDO

The ECHR’s relevant procedural guarantees – if they are adhered to in practice – offer only a quite general minimum level of protection and do not guarantee consistent standards across EU Member States. Moreover, the ECtHR can only be appealed to once domestic remedies have been exhausted. In this regard, the protection of fundamental rights […]

Citeşte mai mult
121 citiri

Nu tot timpul democrația este un lucru bun în sine (democrația versus drepturile fundamentale și controlul de constituționalitate)

[Filosofii și politologii au gravitat în jurul unei definiții presupus neutre a democrației: democrațiaa este o guvernare conformă voinței majorității ce este exprimată în alegeri organizate cu o frecvență rezonabilă, cu drept de vot cvasi-unanim, dupa dezbateri politice realizate în cadrul libertății de exprimare și a libertății presei. Cu o astfel de definiție, juriștii și […]

Citeşte mai mult
170 citiri

În circumstanțe adecvate, o instanță poate să fie justificată în întârzierea pronunțării cu scopul de a permite o liniștire a pasiunilor politice

The purpose of the ‘reasonable time’ guarantee, which applies to both criminal and non-criminal cases, is to protect ‘all parties to court proceedings … against excessive procedural delays’ and ‘underline the importance of rendering justice without delays which might jeopardize its effectiveness and credibility’. In criminal cases, it is also ‘designed to avoid that a […]

Citeşte mai mult
325 citiri

Motivul pentru care în multe state sunt restrânse activitățile politice ale judecătorilor (și despre de ce procurorii nu trebuie să se ia de deciziile finale)

4.8. External Independence (…) The issues which will be dealt with here are the limitations/borderlines which must be established to prevent the other branches of government from influencing the judiciary. (…) Judges may place themselves in situations where external independence can be threatened by different kinds of pressure. The VC states: „62. Moreover, judges should […]

Citeşte mai mult
329 citiri

Curtea ar fi trebuit să constate că principiul fundamental al democrației reprezentative , în care dreptul fundamental de a fi ales este o valoare supremă, nu pot fi înfrânte de deziderate politice de moment, oricât de „arzătoare”

La pct. 38 din Decizie (MMB – decizia nr. 418/2014), Curtea își însușește tale quale o înșiruire de deziderate politice, preluate, cel mai probabil, din punctul de vedere al Înalte Curți de Casație și Justiție exprimat în cauza Mora „38. În acest context, Curtea reţine că importanţa şi necesitatea reglementărilor în materia combaterii corupţiei şi […]

Citeşte mai mult
159 citiri

Interdicția de „substituire a motivelor” și articolul 47 din Carta DFUE

25. În aceste condiții, este de la sine înțeles că, în prima instanță, Tribunalul a trebuit să acorde Comisiei posibilitatea să răspundă la argumentele invocate de Dole în cererea de sesizare a instanței(15). Prin urmare, pare exclusă de la bun început o încălcare a articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului. Astfel, […]

Citeşte mai mult
165 citiri

Curtea a solicitat instanței de trimitere să indice impactul specific pe care l-ar avea răspunsul la întrebările adresate asupra urmăririlor penale începute împotriva inculpaților

36. La 15 martie 2018, Curtea a solicitat instanței de trimitere să indice impactul specific pe care l-ar avea răspunsul la întrebările adresate asupra urmăririlor penale începute împotriva inculpaților. Instanța de trimitere a răspuns prin scrisoarea din 10 aprilie 2018. Eleanor Sharpston (Concluziile prezentate la 12 martie 2019, C-616/17, EU:C:2019:190, disponibile aici)

Citeşte mai mult
170 citiri

Revizuirea unei condamnări urmărește să elimine conflictul dintre adevărul procedural și adevărul istoric

The Italian Code of Criminal Procedure („Codice di Procedura Penale”, in the following „C.p.p.”) provides a specific procedure for reopening criminal proceedings in Art. 629 et seq. C.p.p., the so-called revision („revisione”). The procedure aims at eliminating a conflict between procedural truth and historical truth (cu trimitere la: Corte Constitutionale, judgment of 4.4.2011, no. 113/2011, […]

Citeşte mai mult
452 citiri

Ce ar trebui să se întâmple cu cauzele judecate definitiv în penal, de condamnare, după apariția unei hotărâri favorabile, a CJUE sau CEDO, pronunțată într-o cauză similară cu respectivele? (necesitatea unei revizuiri erga omnes?)

National criminal law is to a large extent influenced by European Law and especially by decisions of the European Courts. European Courts are the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. (…). (…) The second situation is that the ECtHR has ruled on a matter that is of […]

Citeşte mai mult
Back To Top