155 citiri

Precum Solove avertizează, securitatea națională este un „concept nebulos, care este mult prea des folosit pentru a justifica scăderea reglementării, verificării și responsabilității”

2013 opened Pandora’s Box, unleashing truths of UK intelligence agencies’ use of mass data. It awoke the surveillance state from its sleepwalking and provoked an awareness of individuals’ rights to privacy in the age of terror. (…) This article reflects on almost three years since the implementation of bulk power under Part 6 of the […]

Citeşte mai mult
287 citiri

Dreptul la un proces echitabil nu ar putea exista în absența unor reguli de procedură clare și previzibile

Dreptul la un proces echitabil nu ar putea exista în absența unor reguli de procedură clare și previzibile. (…) În privința dreptului de a nu se auto-incrimina, Curtea Constituțională a statuat că (…). De altfel, Curtea a mai arătat și cu alte ocazii că obținerea în mod legal a probelor este ea însăși o garanție […]

Citeşte mai mult
85 citiri

Prin urmare, în prezenta cauză nu se impune eliberarea necondiționată a reclamantului, cu excepția cazului în care …

81. The Court notes that the violation of Article 5 § 1 found in the present case stems exclusively from the fact that the applicant had been imprisoned as a result of a conviction pronounced after proceedings which, having been conducted in absentia and not having been reopened, were manifestly contrary to the principles embodied […]

Citeşte mai mult
256 citiri

Mai mult, deși ceea ce era în discuție pentru reclamant în procedura în fața Curții Constituționale era de o importanță considerabilă, Curtea Constituțională, potrivit Guvernului, nu era în măsură să adopte și să pună în aplicare nicio politică prioritară

89.[T]he Court emphasises that, according to its established case-law, a chronic overload, like the one in the present case, cannot justify excessively long proceedings before the Constitutional Court (see, mutatis mutandis, Pammel v. Germany and Probstmeier v. Germany, 1 July 1997, § 69 and § 64 respectively, Reports 1997‑IV; contrast, as regards the temporary backlog […]

Citeşte mai mult
719 citiri

Judecătorul naţional nu poate să înlăture o lege pe motiv că nu corespunde exigenţelor Convenţiei europene

În ceea ce priveşte invocarea de către reclamant a dispoziţiilor din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Curtea constată că reclamantul nu a dovedit faptul că normele de drept intern care reglementează răspunderea civilă delictuală contravin vreunei norme cuprinse în Convenţia europeană. Curtea reţine, de asemenea, că dispoziţiile art. 13 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului […]

Citeşte mai mult
303 citiri

Experții au salutat aplicarea prioritară a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice asupra legislației din România

In the ensuing discussion, Committee Experts welcomed the ratification by Romania of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2011 and the direct applicability of the Covenant which had supremacy over the national law. Human Rights Committee/Comitetul ONU pentru Drepturile Omului (International Covenant on Civil and Political Rights, 2017, disponibil aici)

Citeşte mai mult
1.619 citiri

Iată sfatul meu, dacă îmi permiteți să vi-l dau: ‘Să nu vă fie frică să fiți ingrați!’ [Independența este unul din puținele lucru, în lumea materială de azi, care nu poate fi obținut cu bani]

Exercit funcția de Președinte al Curții Constituționale de mai mult de treisprezece ani, ceea ce mă face să fiu unui din cei mai vechi Președinți din Europa. Viața mea profesională a fost totuși una din cele mai variate. După o luptă zadarnică contra ideologiei totalitare, am fost constrâns, la finele anilor șaizeci, să abandonez carierea […]

Citeşte mai mult
273 citiri

Acordarea unei atenții depline și respectarea legislației UE, atunci când ea este aplicabilă, este ceva obligatoriu și nu doar facultativ pentru judecătorii naționali. Orice presupunere contrară ar însemna …

[Ca urmare a aderării României la UE, judecătorii din administrativ trebuie să verifice legalitatea deciziilor administrative prin raportare atât la legislația națională, cât și la dreptul UE. Acordarea unei atenții depline și respectarea legislației UE, atunci când ea este aplicabilă, este ceva obligatoriu și nu doar facultativ pentru judecătorii naționali. Orice presupunere contrară ar însemna […]

Citeşte mai mult
569 citiri

Este atât de frapant și palpabil caracterul nerezonabil al constatărilor instanței, încât ele nu pot fi considerate decât grosolan arbitrare

111. Against this background, the Court is struck by the fact that in the judgment of 3 October 2013, as upheld on appeal on 25 February 2014, the domestic courts held the applicant responsible for the failure to establish contact with her children (see paragraph 63 above). Not only did the authorities remain idle for […]

Citeşte mai mult
Back To Top