30 citiri

Caracterizând acest flux de plângeri penale drept „populism penal”, scopul meu este să subliniez un fenomen îngrijorător: subordonarea răspunderii politice față de răspunderea penală

[Voi scuti cititorii de lista infracțiunilor arătate de avocații cu imaginație permanentă. Este suficient să spunem că aceste infracțiuni sunt „involuntare”: acuzații sunt criticați pentru că nu au acționat. Infracțiunea standard este cea de a „pune în pericol viața altora” (Codul penal, art. 223-1), o infracțiune care este admirabil de vagă și nu face cinste […]

Citeşte mai mult
36 citiri

Opinia publică era acum convinsă că guvernul „știa” – încă din ianuarie 2020 – de riscul grav al răspândirii pandemiei în Franța

[A făcut campanie cât de bine a putut fără prea mult succes. (…) Ea a declarat că organizarea alegerilor locale în mijlocul crizei sănătății a fost „farsă”. (…) Opinia publică era acum convinsă că guvernul „știa”, încă din ianuarie 2020, de riscul grav al răspândirii pandemiei în Franța. S-a presupus că Guvernul a pus interesele […]

Citeşte mai mult
265 citiri

Orice cetățean are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri oneste (articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice)

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice prevede la art. 25 că “Orice cetățean are dreptul și posibilitatea fără niciuna din discriminările la care se referă art. 2 și fără restricții nerezonabile: (…) b) de a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal și egal […]

Citeşte mai mult
71 citiri

Drepturile garantate în temeiul articolului 3 din Protocolul nr. 1 sunt cruciale pentru stabilirea și menținerea temeliilor unei democrații eficiente și semnificative guvernate de statul de drept

[67. Democrația constituie un element fundamental al „ordinii publice europene”. Drepturile garantate în temeiul articolului 3 din Protocolul nr. 1 sunt cruciale pentru stabilirea și menținerea temeliilor unei democrații eficiente și semnificative guvernate de statul de drept și, prin urmare, sunt de primă importanță în sistemul Convenției (a se vedea, printre alte autorități, Mathieu- Mohin […]

Citeşte mai mult
412 citiri

Adevăruri dureroase despre Uniunea Europeană (sau despre importanța nobilă a patriotismului și a identității naționale)

[Sper că acreditările mele sunt de așa natură încât angajamentul meu pe tot parcursul vieții față de construcția europeană nu va fi pus în discuție și nici al meu angajament liberal de modă veche. Dar aceste angajamente nu ar trebui să fie o scuză pentru a evita ceea ce consider a fi adevăruri dureroase. Când […]

Citeşte mai mult
594 citiri

Descalificarea partidului „Patria” de a participa la alegeri a fost făcută fără a se baza pe dovezi suficiente și relevante, procedurile comisiei electorale și ale instanțelor naționale nu au oferit părții reclamante suficiente garanții împotriva arbitrariului, iar deciziile autorităților interne nu au fost motivate și, prin urmare, erau arbitrare

[1. Reclamanții sunt un partid politic care a candidat la alegerile generale din 2014 și paisprezece candidați pe lista sa electorală. Cererea se referă la eliminarea partidului reclamant de pe lista participanților cu trei zile înainte de alegeri pentru că, contrar prevederilor legii electorale, a folosit fonduri nedeclarate, inclusiv bani din străinătate. (…) 38. Considerentele […]

Citeşte mai mult
402 citiri

Uneori, respectarea unui protocol este cel mai bun mod de a face față stărilor de urgență. Protocolul este zidul care blochează deteriorarea de la frică la panică

[ Răspunsul emoțional care definește reacția noastră la pericol apare ca o înclinație politică și socială în diferite nuanțe – frică, panică, isterie, teroare și groază. Aceste nuanțe emoționale trebuie dezlegate cu atenție deoarece fiecare dintre ele constituie o poziție radicală și unic diferită. Frica este o reacție emoțională sănătoasă la pericol; are o calitate […]

Citeşte mai mult
1.749 citiri

În cazul în care Curtea este de acord cu marcajul de clasificare atribuit documentului în scopuri de securitate, va folosi aceste documente și pentru a-și fundamenta hotărârea, în timp ce aceste informații nu sunt împărtășite reclamantei și avocatului ei

With regard to the Court, access to classified information under the Rules of Procedure adopted in 2015 will apply to the judges deciding on the case. The GC has access to classified information that the institution chooses to submit the Court to support its arguments. The institution retains discretion in deciding which classified documents it […]

Citeşte mai mult
357 citiri

Purtarea măștii în sala de ședință este obligatorie. Masca poate fi scoasă numai în timpul luărilor de cuvânt

II. Modalitățile de organizare a ședințelor de audiere a pledoariilor În vederea asigurării unui nivel de protecție sanitară ridicat, înainte și după fiecare ședință de audiere a pledoariilor se efectuează operațiuni de dezinfectare a meselor, a microfoanelor și a căștilor. Instituția nu pune robe la dispoziția reprezentanților părților. Agenții și avocații sunt așadar invitați să […]

Citeşte mai mult
456 citiri

Liderii au anticipat consecințele și au acționat la timp? Au înțeles serviciile secrete gravitatea focarului din China? (anchetele ce vor urma după COVID-19 și liderii care deja trebuie trași la răspundere)

[Pandemia este încă în vigoare, dar a început deja calculul cu privire la consecințele sale politice în Europa. O comisie de anchetă va fi înființată în Marea Britanie pentru a explica de ce COVID-19 a luat peste 50.000 de vieți într-o țară care se mândrea cândva cu administrația sa publică și cu serviciile sale de […]

Citeşte mai mult
Back To Top