350 citiri

Or, este unanim admis în doctrină şi în practica instanţelor că, pentru a exista autoritate de lucru judecat, nu este necesar ca …

Elementele lucrului judecat, care-i determină şi efectele, rezidă din dispoziţiile art. 431 din Codul de procedură civilă, text ce se referă la tripla identitate, de părţi (eadem conditio personarum), obiect (eadem res) şi cauză (eadem causa). Or, este unanim admis în doctrină şi în practica instanţelor că, pentru a exista autoritate de lucru judecat, nu […]

Citeşte mai mult
184 citiri

Instanța de trimitere a statuat, într‑o hotărâre de principiu din 1 august 2007, că redeschiderea procedurii penale în temeiul acestei dispoziții nu este condiționată de constatarea prealabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a unei încălcări a CEDO

9. La 1 martie 1997, a fost introdus articolul 363a în Strafprozessordnung (Codul de procedură penală austriac, denumit în continuare „Codul de procedură penală”). Această dispoziție prevede: „(1) Dacă printr‑o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului se constată o încălcare a [CEDO], comisă printr‑o hotărâre sau decizie a unei instanțe penale, procedura poate fi […]

Citeşte mai mult
320 citiri

Două decizii de sesizare CJUE cu conținut identic, completuri diferite, și ancheta disciplinară aferentă referitoare la imparțialitate

76. În ceea ce privește scrisorile adresate de instanțele de trimitere care vin în completarea cererilor lor de decizii preliminare, Polonia declară că responsabilul în materie disciplinară pentru judecătorii de la instanțele ordinare a răspuns la informațiile cuprinse în aceste scrisori printr-o comunicare „privind procedurile de anchetă, cu participarea judecătorilor Ewa Maciewska și Igor Tuleya, […]

Citeşte mai mult
94 citiri

Dădea legi cu privire la căsătorie și la cumpătare pentru cetățeni în timp ce el iubea și făcea adulter. De aceea, Sylla a lăsat cetatea atât de săracă și de lipsită de bani

După ce am terminat de scris și această Viață, să trecem acum la comparație. Faptul că au început să urce spre mărire și că au ajuns puternici le este comun amândurora, dar este o trăsătură particulară a lui Lysandros că a început să primească demnitățile cu bunăvoia cetățenilor și că nu i-a forțat când nu […]

Citeşte mai mult
162 citiri

Aceste argumente nu acordă atenție încălcărilor alarmante ale drepturilor și libertăților constituționale și ale statului de drept (aforisme apriorice)

[Este corect să afirmăm că antagonismul viguros dintre instanțele constituționale (și alte instanțe) naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene în protejarea drepturilor fundamentale ale subiecților lor împotriva intruziunii dreptului penal al UE nu ar trebui pur și simplu să fie etichetat drept „un concurs pentru suveranitate, supremație, autoritate și putere” și că argumentele […]

Citeşte mai mult
90 citiri

Metoda „Cherry Picking” utilizată de curțile constituționale

Nota de subsol 18: When courts, for instance, use foreign law when they interpret domestic law, this often does not enhance predictability of interpretation, but rather follows the ‘cherry picking method’. (cu trimitere. la T. Groppi și M-C. Ponthoreau, Conclusion. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges: A limited practice, an Uncertain Future’, in […]

Citeşte mai mult
144 citiri

Cerința de previzibilitate a legii impune două condiții ce pot părea, la prima vedere, schizofrenice

The requirement of foreseeability imposes two conditions that need to be fulfilled by the law and that may seem schizophrenic at first sight. It firstly requires that the law is worded in a general manner and, secondly, that it is sufficiently precise. Upon closer scrutiny this demand is nonetheless justified. Elisabeth Steiner (Rule of Law […]

Citeşte mai mult
58 citiri

În aceste condiţii, contrar celor constatate de către Curtea de Apel Alba Iulia, care a apreciat că dispoziţia atacată are legătură cu soluţionarea cauzei, Curtea reţine că …

5. Pentru considerentele arătate în decizia invocată mai sus, Curtea constată că autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu avea calitatea procesuală de a formula cerere de revizuire în interiorul termenului de 3 luni prevăzut la art. 4082 alin. 4 din Codul de procedură penală, întrucât, acesta nu a invocat în cursul judecării cauzelor excepţia de […]

Citeşte mai mult
297 citiri

Non bis in idem (Paragr. 31 din Decizia nr. 126/2016 CCR versus punctul 31 din Raportul Explicativ la Protocolul nr. 7 la Convenție)

31. [D]e asemenea, tot ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive, se produce un efect negativ în sensul că se împiedică o nouă urmărire şi judecată pentru faptele şi pretenţiile astfel soluţionate, fapt care a consacrat regula non bis in idem, cunoscută sub denumirea de autoritatea lucrului judecat.” Aşadar, instanţele superioare nu trebuie să îşi […]

Citeşte mai mult
85 citiri

Non bis in idem (Tribunalul București versus Punctul 31 din Raportul Explicativ la Protocolul nr. 7 la Convenție)

Instanţa reţine că motivul invocat de către contestator, în esenţă posibilitatea liberării condiţionate – nu se încadrează în niciunul din cazurile reglementate de art. 598 Cod procedură penal, contestaţia la executare neputând urmării (sic!) reformarea unei hotărâri definitive, intrată în puterea lucrului judecat, conform regulii “non bis in idem”. Faţă de cele expuse, în baza […]

Citeşte mai mult
Back To Top