11 citiri

În aceste condiţii, contrar celor constatate de către Curtea de Apel Alba Iulia, care a apreciat că dispoziţia atacată are legătură cu soluţionarea cauzei, Curtea reţine că …

5. Pentru considerentele arătate în decizia invocată mai sus, Curtea constată că autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu avea calitatea procesuală de a formula cerere de revizuire în interiorul termenului de 3 luni prevăzut la art. 4082 alin. 4 din Codul de procedură penală, întrucât, acesta nu a invocat în cursul judecării cauzelor excepţia de […]

Citeşte mai mult
51 citiri

Testul democrației nu este dacă economia este în creștere, ci …

The test of democracy is not whether the economy is growing, employment is rising, or more couples are marrying, but whether people can choose and replace their leaders in free and fair elections. Larry Diamond (Replică la replica oferită articolului Democracy Demotion de către Zoltan Kovacs, State Secretary for International Communication, Cabinet Office of the […]

Citeşte mai mult
121 citiri

Democrația, fără o garanție autentică oferită drepturilor fundamentale, degenerează într-un sistem rigid în care „democrația” este o simplă etichetă

[I]f the majority, correctly following democratic procedures, decides to adopt a substantial reduction in freedom of expression (perhaps because it is convinced of having, by that time, achieved adequate and final standards of justice), experience shows that by doing so, democracy in the long run threatens its own survival and forfeits its own future. From […]

Citeşte mai mult
225 citiri

Doar cei care combină intențiile bune cu energia, și o voință puternică cu inteligența, pot spera să îmbunătățească lumea

[Acesta nu este un articol politic. Nu face propagandă pentru niciun fel de cămașă sau steag sau simbol colorat; nu prezintă planuri grandioase, nu sugerează nicio reformă constituțională sau economică. (…) În acest articol am enumerat câteva dintre defectele care nu ar putea fi eliminate nici printr-o schimbare de guvern și chiar nici printr-o schimbare […]

Citeşte mai mult
219 citiri

Principiul judecătorului legal impune ca dispozițiile care reglementează procedura de numire a judecătorilor să fie respectate

71 Rezultă că, în ceea ce privește interpretarea articolului 47 al doilea paragraf prima teză din Carta drepturilor fundamentale, trebuie să se țină seama de garanția oferită de articolul 6 paragraful 1 prima teză din CEDO, care prevede, de asemenea, principiul judecătorului legal. 72 Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul instanței stabilite de […]

Citeşte mai mult
244 citiri

Ce ar trebui să se întâmple dacă cei calificați pentru a îndeplini funcția de judecător la Tribunalul Funcției Publice UE sunt numiți în urma unei proceduri care se dovedește a fi neregulată

1. What should happen if candidates duly qualified to perform the duties of judge at the European Union Civil Service Tribunal (‘the CST’) are appointed following a procedure that proves to be irregular? These unprecedented proceedings contain all the ingredients necessary to explore the correct answer to that question. They raise issues concerning the procedure […]

Citeşte mai mult
231 citiri

Principiul interzicerii arbitrariului autorităților publice

89. Printre principiile menționate se află cel al securității juridice și cel al interzicerii arbitrarului autorităților publice, inerente statului de drept pe a cărui respectare se întemeiază Uniunea (articolul 2 TUE), întrucât, în ultimă instanță, acordarea autorizației necesare pentru comercializarea unui produs este supusă unor condiții care, fiind exorbitante, sfârșesc prin a fi echivalente unei […]

Citeşte mai mult
309 citiri

Concluzia celor de mai sus este că Decizia MCV nu a avut bază legală în dreptul primar al UE la adoptarea ei, în 2006, și cu atât mai puțin se poate întemeia pe competențele Uniunii post-Lisabona

Adoptarea Deciziei MCV nu a avut la momentul adoptării, în 2006, o bază juridică expresă în dreptul primar – nici în tratatele constitutive, nici în Tratatul de aderare a României la UE. Deși în Preambulul său, Decizia MCV menționează, ca bază legală, anumite prevederi din dreptul primar al UE, după cum vom demonstra în continuare, […]

Citeşte mai mult
Back To Top