272 citiri

Ieșirea din căderea emoțională…

Ieşirea din căderea emoţională produsă de moartea altcuiva, însemnând, ne quid nimis, recâştigarea echilibrului emoţional este, prin abstractizare, tridimensională. Mai întâi afectivă, prin participarea decentă la ceremoniile de înmormântare sau comemorare a celui decedat (prescrise religios sau consuetudinar). Apoi, religioasă, mai ales în cazul religiilor abrahamice, prin credinţa în eternitate sau în resurecţia celor decedaţi, […]

Citeşte mai mult
270 citiri

Locul de muncă…

Locul de muncă, care concretizează dreptul fundamental la muncă al cetăţenilor, reprezintă unul din mijloacele esenţiale care permite integrarea în societate şi contribuie la dezvoltarea lor. El este mijlocul principal de care dispun lucrătorii şi societatea în general pentru a lupta cu demnitate împotriva sărăciei. (A. Ticlea, Promovarea angajării şi a muncii decente într-o lume […]

Citeşte mai mult
222 citiri

Legile civile bune sunt…

Legile civile bune sunt cel mai mare bine pe care oamenii pot să îl dea şi să îl primească; ele sunt sursa moravurilor, paladiul proprietăţii şi garanţia oricărei plăţi publice şi particulare: dacă ele nu fundamentează guvernarea, atunci o menţin; ele moderează puterea şi contribuie la a o face respectată, ca şi cum ea ar […]

Citeşte mai mult
240 citiri

Violenţa este definită…

Dicţionarul de psihologie socială identifică violenţa ca fiind sinonimă cu agresivitatea, „formă de comportament învăţat, care se manifestă cu tărie, determinând adesea săvârşirea crimelor”. Autorul N. Corcea defineşte violenţa, din punct de vedere psihologic, drept „comportament agresiv, manifestat pe căi indezirabile social, fiind evidenţiată ideea de putere, de dominaţie, de folosire a superiorităţii fizice asupra […]

Citeşte mai mult
215 citiri

Dintre faţetele toleranţei…

Dintre faţetele pozitive şi manifestările binefăcătoare ale toleranţei, putem aminti: respectul alterităţii, dreptul la diferenţă, moderaţia, bunul-simţ, deschiderea către dialog, disponibilitatea de a asculta argumentele celeilalte părţi, sugrumând din faşă prejudecata potrivit căreia acestea sunt lipsite de relevanţă şi rezonabilitate. Indubitabil, toleranţa trebuie asociată cu raţiunea, discernământul. Pentru a-l cita (…) pe Andrei Pleşu, toleranţa […]

Citeşte mai mult
227 citiri

Relaţiile de familie constituie…

Relaţiile de familie constituie un domeniu de foarte mare interes datorită intimităţii şi sensibilităţii lui. Pe fondul imprevizibilului vieţii moderne, foarte multe familii se destramă. Statisticile realizate la nivel european au evidenţiat creşterea continuă a numărului de divorţuri. Astfel, problema desfacerii căsătoriei, fie ea prin divorţ sau prin separaţie de corp, este una de maximă […]

Citeşte mai mult
307 citiri

Agresivitatea este…

Utilizând speculativ conceptele „eros” şi „thanatos” ca pe instincte generatoare de viaţă şi moarte, Sigmund Freud susţine că „agresivitatea este instinct şi că în consecinţă împotriva ei nu se poate face mare lucru”. Când agresivitatea depăşeşte cadrul definit prin supravieţuire, nefiind motivată de nevoile individului şi ale speciei, ea capătă un aspect distructiv şi negativ. […]

Citeşte mai mult
296 citiri

Moartea este un episod…

„Moartea este un episod care ne zdruncină din temelie. Suntem profund afectaţi de încetarea din viaţă a unei fiinţe umane şi ne este imposibil să ne imaginăm că o entitate fizică atât de complexă în care investim timp, emoţii şi speranţe, poate trece din existenţă în neexistenţă”. Se naşte, prin urmare, o situaţie confuză (numită […]

Citeşte mai mult
311 citiri

Separaţia de corp presupune…

Separaţia de corp este o modalitate de suspendare a căsătoriei (distinctă de divorţ şi repudiu prin care se desface căsătoria) care presupune numai desfiinţarea obligaţiei de coabitare a soţilor. Se distinge de instituţia divorţului prin efectele pe care le produce. În vreme ce divorţul (dispus de către instanţa de judecată, ofiţerul de stare civilă sau […]

Citeşte mai mult
Back To Top