Persoanele fizice care derulează operațiuni comerciale online trebuie să fie pregătite cu documentele și explicațiile necesare…

Monica Țairuc, Cristiana Ionescu: „Persoanele fizice care derulează operațiuni comerciale online și care și-au respectat obligațiile fiscale aferente (sau consideră că nu intră în sfera de aplicare a impozitării) trebuie să fie pregătite cu documentele și explicațiile necesare, astfel încât…

Legiuitorul și călăul sunt frați de cruce

Legiuitorul și călăul sunt frați de cruce, și-mpreună muncesc, zdrobesc pe roată, jupoaie de vii sau taie-n două cu fierăstrăul făpturile lui Dumnezeu, în această vale a plângerii. La Judecata de Apoi oile vor fi despărțite de capre, și se…

Ieșirea din căderea emoțională…

Ieşirea din căderea emoţională produsă de moartea altcuiva, însemnând, ne quid nimis, recâştigarea echilibrului emoţional este, prin abstractizare, tridimensională. Mai întâi afectivă, prin participarea decentă la ceremoniile de înmormântare sau comemorare a celui decedat (prescrise religios sau consuetudinar). Apoi, religioasă,…

Locul de muncă…

Locul de muncă, care concretizează dreptul fundamental la muncă al cetăţenilor, reprezintă unul din mijloacele esenţiale care permite integrarea în societate şi contribuie la dezvoltarea lor. El este mijlocul principal de care dispun lucrătorii şi societatea în general pentru a…

Legile civile bune sunt…

Legile civile bune sunt cel mai mare bine pe care oamenii pot să îl dea şi să îl primească; ele sunt sursa moravurilor, paladiul proprietăţii şi garanţia oricărei plăţi publice şi particulare: dacă ele nu fundamentează guvernarea, atunci o menţin;…

Violenţa este definită…

Dicţionarul de psihologie socială identifică violenţa ca fiind sinonimă cu agresivitatea, „formă de comportament învăţat, care se manifestă cu tărie, determinând adesea săvârşirea crimelor”. Autorul N. Corcea defineşte violenţa, din punct de vedere psihologic, drept „comportament agresiv, manifestat pe căi…

Dintre faţetele toleranţei…

Dintre faţetele pozitive şi manifestările binefăcătoare ale toleranţei, putem aminti: respectul alterităţii, dreptul la diferenţă, moderaţia, bunul-simţ, deschiderea către dialog, disponibilitatea de a asculta argumentele celeilalte părţi, sugrumând din faşă prejudecata potrivit căreia acestea sunt lipsite de relevanţă şi rezonabilitate.…

Relaţiile de familie constituie…

Relaţiile de familie constituie un domeniu de foarte mare interes datorită intimităţii şi sensibilităţii lui. Pe fondul imprevizibilului vieţii moderne, foarte multe familii se destramă. Statisticile realizate la nivel european au evidenţiat creşterea continuă a numărului de divorţuri. Astfel, problema…

Agresivitatea este…

Utilizând speculativ conceptele „eros” şi „thanatos” ca pe instincte generatoare de viaţă şi moarte, Sigmund Freud susţine că „agresivitatea este instinct şi că în consecinţă împotriva ei nu se poate face mare lucru”. Când agresivitatea depăşeşte cadrul definit prin supravieţuire,…

Mediul privilegiat, în care toleranţa îşi găseşte locul…

Mediul privilegiat, în care toleranţa îşi găseşte locul, e unul al diferenţelor greu conciliabile, al inegalităţii politice şi sociale, al tensiunii dintre bine şi rău. (…) A nu exclude ceea ce nu te include, a permite celuilalt să fie altfel,…

Moartea este un episod…

„Moartea este un episod care ne zdruncină din temelie. Suntem profund afectaţi de încetarea din viaţă a unei fiinţe umane şi ne este imposibil să ne imaginăm că o entitate fizică atât de complexă în care investim timp, emoţii şi…

Separaţia de corp presupune…

Separaţia de corp este o modalitate de suspendare a căsătoriei (distinctă de divorţ şi repudiu prin care se desface căsătoria) care presupune numai desfiinţarea obligaţiei de coabitare a soţilor. Se distinge de instituţia divorţului prin efectele pe care le produce.…

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie…

Caracterul de problemă socială a violenţei în familie este determinat de faptul că, în accepţiune sociologică, acest fenomen este considerat „o condiţie nocivă pentru societate care provoacă îngrijorarea populaţiei şi captează atenţia publică, generând preocupări şi controverse ce pot determina,…

Executarea unei pedepse privative de libertate…

Executarea unei pedepse privative de libertate presupune adaptarea persoanelor condamnate la o nouă paradigmă a vieţii raportată la specificul mediului penitenciar unde, în mod inerent, unele aspecte cotidiene suferă anumite schimbări. Impactul psihologic al contextului execuţional se regăseşte, deopotrivă, atât…

Esența noțiunii de libertate…

Esenţa noţiunii, spune Sir Isaiah Berlin, de libertate, atât în sens „pozitiv”, cât şi în sens „negativ”, este să ţină la distanţă pe cineva sau ceva – pe alţii care îmi încalcă teritoriul meu sau îşi afirmă autoritatea asupra mea,…

Fără norme…

Fără norme, viața însăși nu este posibilă. Astfel, viața se desfășoară în condiții limitative imperioase, depășirea lor având drept consecință distrugerea acesteia. (V. Capcelea, Filozofia juridică, Editura Arc, București, 2011, p. 212)

Există în noi o nevoie…

Există în noi o nevoie firească de supunere la norme. Conformismul membrilor unui grup social derivă din ceea ce se numește imitație. Nevoia de conformitate cu ceilalți constituie una din forțele care ne pun în acțiune. (E. Speranția, Introducere în…

Soluționarea alternativă a litigiilor…

Principiul accesului la justiție este un principiu fundamental, iar soluționarea alternativă a litigiilor prin proceduri extrajudiciare vine în sprijinul facilitării accesului la justiție. (M. Manolescu, Metodele alternative de soluționare a litigiilor în contextul uniformizării dreptului la nivel European, Teză de…

Pentru a determina…

Pentru a determina dacă o persoană are sau nu bună reputație trebuie avut în vedere un examen de natură obiectivă, care să justifice o concluzie într-un sens sau altul. (I. Gârbuleț, Îndeplinirea condiției de bună reputație pentru judecătorii și procurorii…

Un sistem de justiție…

Un sistem de justiție eficient și eficace, de înaltă calitate, constituie o condiție esențială pentru orice societate democratică. (Soluționarea alternativă a litigiilor și domeniul judiciar, Raport RECJ 2016-2017, p. 6)