103 citiri

Cei mai mulți oameni cred că datorăm concetățenilor mai mult decât datorăm străinilor, la fel cum datorăm membrilor familiei noastre mai mult decât datorăm străinilor

Citizenship obligations share three important features with parental or familial obligations: first, they are agent-relative in that they only hold between people having a particular relationship. Second, they need not to be triggered voluntarily. People do not choose which country to be born in, and ability to emigrate is the exception, not the norm. Third, […]

Citeşte mai mult
137 citiri

„Obligație” „înseamnă același lucru” în lege și morală? Hart s-a luptat cu această întrebare de-a lungul vieții sale academice

Does „obligation” „mean the same thing” in law and morals? Hart struggled with this question throughout his academic life (nota de subsol 21: (Lacey 2004) brings this out especially effectively. See esp. (225-229, 249-253, 325, 335-337, 354).But of course the answer might depend on what is meant by „meaning the same thing,” and Hart did […]

Citeşte mai mult
310 citiri

O garanție suficientă de legalitate constituțională nu poate fi oferită decât de o instanță constituțională dotată cu puterea de a anula legislația neconstituțională, precum și actele de guvernare neconstituționale

[Potrivit lui Kelsen, orice act normativ de la orice nivel al ierarhiei juridice este parțial discreționar: îndeplinirea condițiilor constituționale, procedurale și de fond, pentru adoptarea unei legi lasă de obicei legiuitorului o gamă largă de opțiuni legislative. În mod similar, un judecător care decide un caz particular se bucură de obicei de un anumit grad […]

Citeşte mai mult
154 citiri

Parchetul din Plovdiv, care invocă în observațiile sale aceeași hotărâre, citează în susținerea tezei sale privind validitatea confiscării o altă hotărâre ulterioară a Curții EDO

64. Instanța de trimitere amintește că Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea EDO”) a statuat, într‑o hotărâre din 2015(24), că o confiscare dispusă în Bulgaria în temeiul dispoziției respective a încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care are un conținut similar cu cel al articolului […]

Citeşte mai mult
421 citiri

În ceea ce privește modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că …

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei inculpate B. referitoare la modificarea de către instanţa de apel a obiectului acuzaţiei penale, prin menţionarea încălcării unor texte legale ce nu au fost indicate în actul de sesizare şi în sentinţa fondului, nefiind puse nici în discuţia părţilor, Înalta Curte constată că aceasta nu poate fi supusă examinării […]

Citeşte mai mult
288 citiri

În dreptul UE, principiul proporționalității este un principiu de drept constituțional folosit pentru a controla orice acțiune a Uniunii care ar putea fi calificată ca fiind de natură legislativă, administrativă sau executivă

[În dreptul UE, principiul proporționalității este un principiu de drept constituțional folosit pentru a controla orice acțiune a Uniunii care ar putea fi calificată ca fiind de natură legislativă, administrativă sau executivă. Această clasificare tripartită clasică a actelor juridice nu este, desigur, clară în dreptul Uniunii și aceasta, în sine, poate face și mai dificilă […]

Citeşte mai mult
380 citiri

Ce e proporționalitatea?

[2. Ce este proporționalitatea? Proporționalitatea este un instrument care evaluează legalitatea exercitării puterii atunci când prin această exercitare este urmărit un scop legitim dar un alt interes, care merită protecție legală (de obicei, un drept), este deteriorat. Proporționalitatea necesită întotdeauna un set de interese contradictorii care trebuie să fie „echilibrate” – „nu este un principiu […]

Citeşte mai mult
347 citiri

Într-adevăr, cel dintâi a fost Cicero, care-a spus că în toate planurile și întreprinderile politice ale lui Caesar vede intenții de tiran

Într-adevăr, cel dintâi care părea că-l privește cu bănuială și se teme de politica lui ca de surîsul mării și care-și dăduse seama de firea-i dîrză, ascunsă sub dulceața bunătății și șăgălniciei sale, a fost Cicero, care-a spus că în toate planurile și întreprinderile sale politice vede întenții de tiran. „Dar, a adăugat Cicero, când […]

Citeşte mai mult
Back To Top