203 citiri

Belgia a amintit, în esență, că, în temeiul normelor procedurale belgiene, o cerere de recurs trebuie …

52 Regatul Belgiei pretinde, mai întâi, că, prin aceasta, Tribunalul a analizat în mod eronat comportamentul autorităților belgiene. 53 Astfel, potrivit acestui stat membru, deși aceste autorități nu erau în imposibilitatea teoretică de a formula recurs împotriva hotărârii cour d’appel de Bruxelles (Curtea de Apel din Bruxelles) din 3 mai 2012, nu exista nicio șansă […]

Citeşte mai mult
170 citiri

Întrucât a decis să nu formuleze recurs la Cour de cassation (deși ar fi avut această posibilitate) și …

96. Acesta pare a fi punctul de vedere al Tribunalului. În hotărârea atacată, acesta a constatat în esență că, întrucât a decis să nu formuleze recurs la Cour de cassation (deși ar fi avut această posibilitate) și întrucât, procedând astfel, a pus Cour de cassation în imposibilitatea de a adresa Curții întrebări preliminare, Regatul Belgiei […]

Citeşte mai mult
388 citiri

Mitică este deşteptul național prin excelență, spiritul superficial care se pricepe în orice domeniu

Impostura, demagogia şi mai ales prostia erau tare ale micii burghezii bucureştene, ale funcționarilor, negustorilor, gazetarilor etc. Aceste excres-cențe morale erau văzute de Caragiale ca manifestări ale „formelor fără fond“, aşa cum le-a denumit Titu Maiorescu, ale instituțiilor importate din Occident (parlament, constituție, şcoală, academie, jurnalism, administrație de stat etc.), fără ca acestea să aibă […]

Citeşte mai mult
63 citiri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidențiat obligația statelor membre de a lua în considerare obiectivul reinserției deținuților în elaborarea politicilor penale

67. Astfel cum a arătat deja Curtea, reinserția socială a cetățeanului Uniunii în statul membru în care este în mod real integrat este nu numai în interesul acestuia din urmă, ci și în cel al Uniunii în general(33). 68. Importanța acordată de legiuitorul Uniunii obiectivului de reinserție socială este confirmată în mod explicit în special […]

Citeşte mai mult
442 citiri

Principiul securității juridice poate chiar presupune că există așteptări legitime că o nouă lege va fi adoptată

The principle of legal certainty may even imply that applicants have legitimate expectations that new law will come into force. In Centro Europa 7 v Italy, the Court observed that the applicant, having been granted a licence to operate in the television-broadcasting sector but having been waiting for implementing measures, had been frustrated in performing […]

Citeşte mai mult
286 citiri

De ce în loc de „adevăr juridic” ar trebui să spunem „incontestabilitate judiciară” (sau despre cele două tipuri de adevăr)

Le mot de la fin est emprunté à Voltaire: „la Vérité est un fruit qui ne doit être cueilli que s’il est tout à fait mûr”. „C’est dire la difficulté du juge. Parce que parfois l’arbre de la justice n’a pas de fruit. Parfois le fruit vous trompe. Vous croyez qu’il es mûr et il […]

Citeşte mai mult
Back To Top