Locul de muncă…

Locul de muncă, care concretizează dreptul fundamental la muncă al cetăţenilor, reprezintă unul din mijloacele esenţiale care permite integrarea în societate şi contribuie la dezvoltarea lor. El este mijlocul principal de care dispun lucrătorii şi societatea în general pentru a lupta cu demnitate împotriva sărăciei. (A. Ticlea, Promovarea angajării şi a muncii decente într-o lume în schimbare, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2021, disponibil și [Online] aici)