Ioana-Anamaria Filote-Iovu

Ioana-Anamaria Filote-Iovu

Ieșirea din căderea emoțională…

Ieşirea din căderea emoţională produsă de moartea altcuiva, însemnând, ne quid nimis, recâştigarea echilibrului emoţional este, prin abstractizare, tridimensională. Mai întâi afectivă, prin participarea decentă la ceremoniile de înmormântare sau comemorare a celui decedat (prescrise religios sau consuetudinar). Apoi, religioasă,…

Locul de muncă…

Locul de muncă, care concretizează dreptul fundamental la muncă al cetăţenilor, reprezintă unul din mijloacele esenţiale care permite integrarea în societate şi contribuie la dezvoltarea lor. El este mijlocul principal de care dispun lucrătorii şi societatea în general pentru a…

Legile civile bune sunt…

Legile civile bune sunt cel mai mare bine pe care oamenii pot să îl dea şi să îl primească; ele sunt sursa moravurilor, paladiul proprietăţii şi garanţia oricărei plăţi publice şi particulare: dacă ele nu fundamentează guvernarea, atunci o menţin;…

Violenţa este definită…

Dicţionarul de psihologie socială identifică violenţa ca fiind sinonimă cu agresivitatea, „formă de comportament învăţat, care se manifestă cu tărie, determinând adesea săvârşirea crimelor”. Autorul N. Corcea defineşte violenţa, din punct de vedere psihologic, drept „comportament agresiv, manifestat pe căi…

Dintre faţetele toleranţei…

Dintre faţetele pozitive şi manifestările binefăcătoare ale toleranţei, putem aminti: respectul alterităţii, dreptul la diferenţă, moderaţia, bunul-simţ, deschiderea către dialog, disponibilitatea de a asculta argumentele celeilalte părţi, sugrumând din faşă prejudecata potrivit căreia acestea sunt lipsite de relevanţă şi rezonabilitate.…

Relaţiile de familie constituie…

Relaţiile de familie constituie un domeniu de foarte mare interes datorită intimităţii şi sensibilităţii lui. Pe fondul imprevizibilului vieţii moderne, foarte multe familii se destramă. Statisticile realizate la nivel european au evidenţiat creşterea continuă a numărului de divorţuri. Astfel, problema…

Agresivitatea este…

Utilizând speculativ conceptele „eros” şi „thanatos” ca pe instincte generatoare de viaţă şi moarte, Sigmund Freud susţine că „agresivitatea este instinct şi că în consecinţă împotriva ei nu se poate face mare lucru”. Când agresivitatea depăşeşte cadrul definit prin supravieţuire,…

Moartea este un episod…

„Moartea este un episod care ne zdruncină din temelie. Suntem profund afectaţi de încetarea din viaţă a unei fiinţe umane şi ne este imposibil să ne imaginăm că o entitate fizică atât de complexă în care investim timp, emoţii şi…

Separaţia de corp presupune…

Separaţia de corp este o modalitate de suspendare a căsătoriei (distinctă de divorţ şi repudiu prin care se desface căsătoria) care presupune numai desfiinţarea obligaţiei de coabitare a soţilor. Se distinge de instituţia divorţului prin efectele pe care le produce.…