Relaţiile de familie constituie…

Relaţiile de familie constituie un domeniu de foarte mare interes datorită intimităţii şi sensibilităţii lui. Pe fondul imprevizibilului vieţii moderne, foarte multe familii se destramă. Statisticile realizate la nivel european au evidenţiat creşterea continuă a numărului de divorţuri. Astfel, problema desfacerii căsătoriei, fie ea prin divorţ sau prin separaţie de corp, este una de maximă actualitate pentru societatea modernă. (C. Dariescu, M. M. Gavriluţă, Iubire toxică: separaţia de corp în dreptul românesc, publicat în Revista Dreptul nr. 1/2022, disponibil și [Online] aici)