Violenţa este definită…

Dicţionarul de psihologie socială identifică violenţa ca fiind sinonimă cu agresivitatea, „formă de comportament învăţat, care se manifestă cu tărie, determinând adesea săvârşirea crimelor”. Autorul N. Corcea defineşte violenţa, din punct de vedere psihologic, drept „comportament agresiv, manifestat pe căi indezirabile social, fiind evidenţiată ideea de putere, de dominaţie, de folosire a superiorităţii fizice asupra celuilalt”. Într-o altă accepţiune, violenţa este „o acţiune umană ce presupune intensitate, brutalităţi, aceasta fiind îndreptată împotriva unei persoane, situaţii, instituţii, comunităţi sau oricărui obiect, acţiune în urma căreia obiectul poate fi distrus”. Alţi autori consideră că „violenţa e un posibil răspuns la o situaţie de frustrare”, iar „frustrarea este numai o condiţie care favorizează agresiunea”. (V. Ionaşcu, Conceptul criminologic de violenţă în familie, publicat în Revista Dreptul nr. 2/2022, disponibil și [Online] aici)