385 citiri

Politicieni din toate partidele politice importante din Germania și-au pierdut astfel titlul de doctor

Implications of the scandals The cases of academic malpractice discussed here have had a number of implications. The degree of scrutiny levelled at doctoral theses of public figures (and politicians in particular) has increased immensely. In the wake of the zu Guttenberg affair, plagiarism detection and documentation software has appeared on the internet, sparking a […]

Citeşte mai mult
524 citiri

Efectul direct al Convenției în România, traducerea hotărârii CEDO și lipsa necesității de a adopta alte măsuri generale pentru a asigura motivarea corespunzătoare a hotărârilor judecătorești

Resolution CM/ResDH(2011)19 Execution of the judgment of the European Court of Human Rights in the case of Vlasia Grigore Vasilescu against Romania (..) Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded by the Court in its judgments, the adoption by the respondent state, where […]

Citeşte mai mult
379 citiri

Articolul 5(3) CEDO subliniază sanctitatea dreptului la libertate și necesitatea de a trage la răspundere pe cei care abuzează

Article 5(3) underlines the sanctity of the right to liberty and the need to provide accountability against abuse of the broad power to detain that Article 5(1)(c) necessarily provides to the executive (cu trimitere la McKay v UK, para. 32). D. J. Harris, M. O’Boyle, E. P. Bates, C. M. Buckley (Law of the European […]

Citeşte mai mult
450 citiri

Cu cât persoana criticată se află într-o funcție publică mai înaltă, cu atât libertatea de exprimare a celor care o critică este mai mare

69. In this context, the Court reiterates that, according to its established case law, the limits of acceptable criticism are wider for State officials than for private individuals. In a democratic system the actions or omissions of the government must be subject to close scrutiny, not only by the legislative and judicial authorities, but also […]

Citeşte mai mult
367 citiri

Acolo unde logică nu e, nimic nu e

Aristotel’s psychology is an integral part of a more comprehensive scientific system. He was the first Greek thinker to recognize that the objects of knowledge fall into different domains, each of which belongs to a distinct science. (…) Aristotle offers a comprehensive classification of the sciences. All thought, according to Aristotle, is either theoretical, practical, […]

Citeşte mai mult
397 citiri

În contextul european vertical, problema „securității ilegale” este și mai mare decât la nivel național, din moment ce acum res iudicata național se opune nu dreptului național, ci dreptului Uniunii (sau de ce securitatea juridică nu prevalează întotdeauna în conflictul cu legalitatea înțeleasă în sens substanțial)

B. Legal Certainty versus Legality Legal certainty may not just protect unjust law in the sense of Gustav Radbruch, but even illegal law in the sense of legal positivism. Thus, legal certainty will plead for the continuance of a res iudicata, even if it is an illegal status that is continued; this creates a conflict […]

Citeşte mai mult
286 citiri

De ce nu poate exista democrație adevărată fără protecția efectivă a drepturilor fundamentale prin intermediul controlului exercitat de judecători

(…) Like Ely, Habermas rejects the idea of an inherent tension between popular democracy and fundamental rights protection. Instead, these two values exist in a mutually reinforcing reciprocal relation. The validity of law, and indeed of human rights, for Habermas, is thus not grounded in external morality alone but in democratic authorship – i.e. the […]

Citeşte mai mult
394 citiri

Au fost anii în care au ajuns ingineri, ofițeri, juriști, chiar profesori universitari (și nu numai de filosofie sau socialism), până și medici, destui inși fără să fi trecut prin liceu

Școala de Literatură. Singura în lume după institutul de profil de la Moscova. Ne trebuia, nu ne trebuia la vremea aceea? Tichie de mărgăritar pe un cap plin de bube? Partidul se mândrea cu ea. Își pregătea scriitorii de care avea nevoie. Mai mari și mai buni decât toți câți au scris mai înainte pe […]

Citeşte mai mult
Back To Top