892 citiri

Dreptul este filosofie…

Dacă ar fi să ilustrăm rădăcinile filosofice ale dreptului, sau să afirmăm că dreptul este filosofie, ar trebui să apelăm la gândirea marelui filosof german Immanuel Kant: „Cea mai mare problemă pe care natura o impune genului uman spre dezlegare este înfăptuirea unei societăți civile menite să administreze în mod general dreptul. Numai în societate […]

Citeşte mai mult
1.387 citiri

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit, disponibil şi capabil să înfăptuiască actul de justiţie care, cu siguranţă, nu se reduce numai la aplicarea legii (justiţia formală), ci a dreptului (în conceptul său larg, astfel încât să înfăptuiască actul de dreptate) şi care să prezinte toate garanţiile de imparţialitate, inspirând astfel încrederea atât […]

Citeşte mai mult
1.496 citiri

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău…

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău. Uneori ne permite să ne bucurăm de prezent și să nu rămânem fixați asupra perspectivelor tenebroase ale viitorului. Nu ne trăim viața gândindu-ne la sfârșitul ei și nu construim cu gândul la dărâmare sau la pierderea muncii. Posibilele evenimente mai puțin plăcute ale viitorului devin, de multe ori, preocupările […]

Citeşte mai mult
981 citiri

Probele reprezintă combustibilul…

Probele reprezintă combustibilul oricărei proceduri judiciare. Absența acestora împiedică însăși dinamica procesului penal, în sensul chiar etimologic al termenului (procedere= a merge înainte). „Deplasarea” dintr-un punct în altul al anchetei (demonstrației) nu este posibilă fără probe, adică fără combustibil. Echivalența poate merge și mai departe. Astfel, probele insuficiente cantitativ nu pot întemeia o soluție de […]

Citeşte mai mult
1.400 citiri

Pandemia, „surpriza” acestui secol tectonic…

Pandemia, „surpriza” acestui secol tectonic, zbuciumat de la începutul său, a augmentat multe contradicții sociale, a insularizat și mai mult familia, și așa afectată în coeziunea ei de sânge și de interese, de tehnologia de vârf, mereu în ofensivă, telefonul mobil și dialogul universal pe suport electronic. Telefonia mobilă, prin sine, este mijlocul, cel mai […]

Citeşte mai mult
83 citiri

Această abordare strictă (refuzul deducerii în toate etapele lanțului de prestații) se aplică și în cazul în care evaziunea în materie de TVA este exclusă, însă, prin intermediul unor operațiuni simulate, se obțin într‑un alt mod avantaje nejustificate?

I. Introducere 1. Prezenta cauză privește încă o dată(2) problema „caracterului sancționator” al legislației privind taxa pe valoarea adăugată (denumită în continuare „TVA”). În cadrul combaterii evaziunii în materie de TVA, Curtea este în această privință deosebit de strictă: refuzul deducerii (sau al scutirii) este aplicabil nu doar atunci când persoana impozabilă săvârșește ea însăși […]

Citeşte mai mult
116 citiri

Din perspectiva legislației Uniunii în materie de concurență, prin urmare, o modificare juridică sau organizațională nu are neapărat ca efect crearea unei noi întreprinderi exonerate de răspunderea pentru comportamentele contrare legislației în materie de concurență ale entității precedente în cazul în care, din punct de vedere economic, există o identitate între cele două entități

72. Este util să începem prin a reitera pe scurt principiile de bază din jurisprudența Curții cu privire la principiul continuității economice, care, astfel cum ar trebui reamintit, au fost dezvoltate în contextul asigurării respectării legislației Uniunii în materie de concurență la nivel public. 73. Principiul continuității economice este o expresie a definiției mai largi […]

Citeşte mai mult
708 citiri

Măsura contestată a Consiliului local al orașului Kiev a frustrat, așadar, așteptarea legitimă a companiei reclamantei pentru certitudine juridică, pe baza ideii de sfințenie a contractelor și a regulii explicite a dreptului intern

51. The Court notes at the outset that the measure at issue had serious consequences for the applicant company because it prevented any further use of the plot of land for construction purposes in view of the clear domestic-law ban (see paragraphs 26 and 28 above), despite a business plan developed by the company that […]

Citeşte mai mult
Back To Top