526 citiri

Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului

Monica Livescu: Aș vrea să ridic o problemă care ține de o etapă intermediară. Am identificat în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, e vorba de textul de la 135 alin. (2), o chestiune de care zic eu că generează în practică o limitare excesivă a accesului apărătorului și am să vorbesc departe dar cu […]

Citeşte mai mult
239 citiri

Curtea a considerat că Mark Keenan nu dispunea de un remediu eficient pentru a contesta rapid impunerea pedepsei în timpul căreia s-a sinucis

[Tendința statelor-pârâte a fost pur și simplu de a indica o procedură disponibilă în cadrul ordinii juridice naționale pentru invocarea aspectelor legate de problemele acoperite de plângerea reclamantului la organele de la Strasbourg. Cu toate acestea, Curtea ia în considerare din ce în ce mai mult dacă aceste remedii oferă un mijloc eficient de invocare […]

Citeşte mai mult
238 citiri

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) impune „condamnarea de către o instanță competentă” pentru ca detenția să fie legală. O instanță „competentă” este una cu competența de a judeca cazul și care este constituită în mod corespunzător

[Articolul 5 alineatul (1) litera (a): detenție în urma condamnării de către o instanță competentă (…) Articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu poate fi invocat pentru a contesta durata sau caracterul adecvat al unei pedepse cu închisoarea și, în general, condițiile de detenție sunt irelevante. (…) Articolul 5 alineatul (1) litera (a) impune „condamnarea […]

Citeşte mai mult
257 citiri

Hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost arbitrară. În acest sens, Curtea adaugă că Curtea Supremă de Justiție nu a reparat defectele hotărârii

35. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate donc une absence de lien entre les faits établis, les dispositions applicables et les conclusions des juges internes quant au respect du délai de prescription applicable à l’action civile. Dès lors, elle estime que l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău était entaché d’arbitraire […]

Citeşte mai mult
419 citiri

Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 6 §1 din cauza raționamentului defectuos urmat de Curtea de Apel Lisabona atunci când a decis asupra vinovăției reclamantului

78. En l’espèce, la cour d’appel de Lisbonne a donc omis de considérer tout type de circonstances excluant ou atténuant l’illicéité de la conduite et la culpabilité du requérant. Elle a confirmé cette approche par la suite, en aggravant la peine d’amende infligée au requérant dans son arrêt du 5 juin 2014 (paragraphe 45 ci-dessus), […]

Citeşte mai mult
40 citiri

Chiar și o detenție care este legală în temeiul legislației naționale va constitui o încălcare a articolului 5 dacă este arbitrară

[Este axiomatic faptul că esența articolului 5 este protejarea individului împotriva detenției arbitrare. Chiar și o detenție care este legală în temeiul legislației naționale va constitui o încălcare a articolului 5 dacă este arbitrară. Notă MMB: A se corobora cu articolul 20 din Constiția României și cu Pruteanu împotriva României, cererea nr. 30181/05, CE:ECHR:2015:0203JUD003018105, paragr. […]

Citeşte mai mult
92 citiri

Marea Cameră a reiterat, de asemenea, că absența căilor de atac împotriva deciziilor unei curți constituționale nu ridică în mod normal o problemă în temeiul articolului 13

[Marea Cameră a reiterat, de asemenea, că absența căilor de atac împotriva deciziilor unei curți constituționale nu ridică în mod normal o problemă în temeiul articolului 13 și, prin urmare, nici acest articol nu impune prevederea unei căi de atac care să permită contestarea unui precedent constituțional cu forță de lege (nota de subsol 17: […]

Citeşte mai mult
192 citiri

Din interpretarea acestui text de lege rezultă, contrar celor susţinute de avocatul desemnat din oficiu contestatorului condamnat, că …

Potrivit art. 430 Cod procedură penală „ până la soluţionarea contestaţiei în anulare, instanţa sesizată, luând concluziile procurorului poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere”. Din interpretarea acestui text de lege rezultă, contrar celor susţinute de avocatul desemnat din oficiu contestatorului condamnat, că simpla introducere a căii extraordinare de atac nu conduce de […]

Citeşte mai mult
668 citiri

Comitetul Național de vaccinare e o entitate vagă, „fără personalitate juridică”, de parcă îi și vezi cum strâng mobila și dispar într-o noapte, dacă iese prost

Comitetul Național de vaccinare e o entitate vagă, „fără personalitate juridică”, așa cum se grăbește să anunțe acesta în fiecare comunicat, de parcă îi și vezi cum strâng mobila și dispar într-o noapte, dacă iese prost. Cătălin Tolontan (Artificiile de la miezul nopții și riscul lui Vlad Voiculescu, 1 ianuarie 2021, 9:58 am, disponibil aici)

Citeşte mai mult
Back To Top