Dacă părțile sufletului funcționează corect…

Omul individual este drept dacă fiecare parte a sufletului său [n.n. partea rațională, cea pasională și cea apetentă] își îndeplinește funcția specifică, ceea ce înseamnă o autentică armonie sau sănătate corporală. Iar dacă părțile sufletului funcționează corect, atunci și individul…

Dreptatea este rațiunea…

Dreptatea este rațiunea de a fi a statului și desăvârșirea specifică întregului, pentru care individul reprezintă doar o parte. (Léon Robin, Platon, Editura Teora, București, 1996, p. 247)

Legile derivă…

Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi, în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor,…

Întruchiparea iubirii devine arma perfectă…

Nu de puține ori, vocația perenității relației dintre doi parteneri, rămâne la stagiul de simplă vocație, considerente variate și multiple conducând la ruptura cuplului înainte de despărțirea (temporară, am spune noi) cauzată de implacabila moarte. În ipoteza în care din…

Viața de familie reclamă cu stringență…

Viața de familie implică, sine die, colaborare, cooperare și conlucrare între membrii de familie. Or, realizarea acestora devine dificilă, dacă nu imposibilă, în situațiile în care membrii familiei nu se mai pot întruni sau întrunirea este supusă unor restricții. Cu…

Dreptul pozitiv este just în măsura în care…

Dreptul pozitiv este just în măsura în care respectă principiile universale, transnaționale, în contexte spațio-temporale și omenești circumscrise istoricește și nu este just dacă se abate de la ele sau le sfidează explicit sau implicit. (Gh. Mihai, R. Motica, Fundamentele…

Credibilitatea instituției justiției este indispensabilă pentru…

Credibilitatea instituției justiției este indispensabilă pentru realizarea funcțiilor acesteia prin care se asigură ordinea socială și echilibrul comunității. (V. Stoica, C. Dicu, Bănuiala legitimă, ca motiv de strămutare și obligația de rezervă a judecătorilor în ipoteza situațiilor litigioase complexe, JURIDICE…

Dreptul este filosofie…

Dacă ar fi să ilustrăm rădăcinile filosofice ale dreptului, sau să afirmăm că dreptul este filosofie, ar trebui să apelăm la gândirea marelui filosof german Immanuel Kant: „Cea mai mare problemă pe care natura o impune genului uman spre dezlegare…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit…

Orice om are dreptul la un judecător bine pregătit, disponibil şi capabil să înfăptuiască actul de justiţie care, cu siguranţă, nu se reduce numai la aplicarea legii (justiţia formală), ci a dreptului (în conceptul său larg, astfel încât să înfăptuiască…

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău…

Ignoranța nu este întotdeauna ceva rău. Uneori ne permite să ne bucurăm de prezent și să nu rămânem fixați asupra perspectivelor tenebroase ale viitorului. Nu ne trăim viața gândindu-ne la sfârșitul ei și nu construim cu gândul la dărâmare sau…

Probele reprezintă combustibilul…

Probele reprezintă combustibilul oricărei proceduri judiciare. Absența acestora împiedică însăși dinamica procesului penal, în sensul chiar etimologic al termenului (procedere= a merge înainte). „Deplasarea” dintr-un punct în altul al anchetei (demonstrației) nu este posibilă fără probe, adică fără combustibil. Echivalența…

Pandemia, „surpriza” acestui secol tectonic…

Pandemia, „surpriza” acestui secol tectonic, zbuciumat de la începutul său, a augmentat multe contradicții sociale, a insularizat și mai mult familia, și așa afectată în coeziunea ei de sânge și de interese, de tehnologia de vârf, mereu în ofensivă, telefonul…