406 citiri

… prin formularea „Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale”, fără a preciza elementele din jurisprudență avute în vedere

Menționăm că intervenția preconizată la art.I pct. 7 este argumentată în cuprinsul Expunerii de motive prin formularea „Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale”, fără a preciza elementele din jurisprudență avute în vedere. Consiliul Legislativ al României (Aviz referitor la propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, […]

Citeşte mai mult
126 citiri

O apreciere eronată a dreptului intern de către Tribunal poate fi contestată în procedura de recurs în cazul în care Tribunalul a denaturat dreptul intern

59. Articolul 47 primul paragraf din cartă descrie principiul protecției jurisdicționale efective, ca drept al oricărei persoane la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești. În plus, din articolul 47 al treilea paragraf din cartă reiese faptul că accesul la justiție trebuie să fie asigurat. O posibilitate numai formală sau teoretică, nu […]

Citeşte mai mult
489 citiri

Bianca Selejan-Guțan susține în mod provocator că, având în vedere nivelul ridicat de corupție care afectează societatea românească și cultura obedienței din sistemul judiciar românesc … (sau despre răul mai mic)

Most Central and Eastern European countries established high councils for the judiciary during the accession process to the European Union. Both Slovakia and Romania are prime examples that closely followed the Euro-Model of judicial council, advocated by the European Commission and the Council of Europe. However, each of these two countries has struggled to cope […]

Citeşte mai mult
379 citiri

Curtea consideră că în mod corect s-a reţinut că urmare imediată a acţiunii concordante a coinculpaţilor descrisă de ÎCCJ a dus la perturbarea disciplinei care trebuie să stea la baza funcţionării structurilor ministerului, slăbirea autorităţii instituţiei, prejudicierea credibilităţii si prestigiului M.A.I., ceea ce constituie o vătămare a intereselor legitime ale M.A.I., credibilitatea şi prestigiul unităţii reprezentând un interes legitim public

(…) În prezenta cauză, în mod evident situaţia de fapt a fost reţinută cu caracter definitiv prin sentinţa penală nr.731/07.05.2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală, definitivă prin decizia nr.123/13.05.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 judecători, instanţa fiind chemată doar a aprecia dacă actualmente urmarea […]

Citeşte mai mult
392 citiri

Judecătorul poata ataca maniera în care un anumit caz i-a fost distribuit (în Germania)

From our thirteen jurisdictions, Germany comes arguably closest to the primus inter pares type. Post-war German jurists have placed a strong emphasis on the independent of individual judges and set the strict limits on how court presidents may interact with rank and file judges. Cases are assigned strictly on random basis according to the criteria […]

Citeşte mai mult
211 citiri

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice

O reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor se impune, așadar, în mod necesar și urgent, pentru garantarea unui statut al acestora corespunzător exigențelor unei societăți democratice. În același timp însă, nu trebuie pierdut din vedere că această răspundere nu poate fi un scop în sine, ci are, în primul rând, rolul de a impune […]

Citeşte mai mult
350 citiri

Statul de drept trebuie să-și organizeze protecția pe ipoteza unui bad judge, comod, părtinitor, cu probleme de caracter

Oricât de sacră ar fi misiunea judecătorilor, oricât de importantă pentru societate garantarea independenței lor prin protejarea față de orice constrângere care ar risca să altereze caracterul liber al deciziilor judiciare, nu se poate pierde din vedere că justiția umană este împărțită de oameni, supuși greșelii, asemenea celorlalți, și că, societatea este datoare să se […]

Citeşte mai mult
181 citiri

De această prerogativă suverană, de ultim cuvânt, aparținând judecătorului, depinde în mod esențial supraviețuirea oricărei societăți democratice, pentru că ea împiedică reluarea la nesfârșit a disputelor, generatoare de instabilitate și incertitudini

Autoritatea de lucru judecat Partea nemulțumită de actul judecătorului, adică de hotărârea dată de acesta are, desigur, deschisă posibilitatea exercitării căilor legale de atac împotriva ei, în fața unor instanțe superioare în grad, dar tot înaintea unor judecători. (…) deciziile judecătorului nu pot fi cenzurate decât de alți judecători, iar după epuizarea căilor legale de […]

Citeşte mai mult
411 citiri

Recent, în paginile revistei „Dreptul” s-a atras atenția asupra unei regretabile lacune a sistemului nostru juridic, care afectează atât raționalitatea acestuia, la nivelul principiilor generale, cât și eficacitatea sa practică

1. Judecătorul, „personaj-cheie” al societății democratice. Recent, în paginile revistei „Drreptul” s-a atras atenția asupra unei regretabile lacune a sistemului nostru juridic, care afectează atât raționalitatea acestuia, la nivelul principiilor generale, cât și eficacitatea sa practică. Deși o reglementare specială a răspunderii juridice a judecătorilor lipsește de multă vreme, preocuparea actuală a doctrinei și a […]

Citeşte mai mult
248 citiri

Cu toții, sau foarte mulți (autorități publice și cetățeni) avem convingerea că statul de drept și democratic se deosebește, și trebuie să se deosebească, de statul despotic

Intrarea în vigoare a Constituției a declanșat, firesc, interesante dispute teoretice, cu reale implicații practice, privind unele instituții, structuri și activități. Este de necontestat că legea fundamentală a instituționalizat o nouă ordine constituțională care încearcă să-și dovedească eficiența și mai ales viabilitatea. Receptarea însă a noii ordini constituționale este dificilă și chiar destul de derpate […]

Citeşte mai mult
Back To Top