286 citiri

Dreptatea ca virtute este…

Înainte de a edifica arhitectura conceptului de dreptate, Aristotel evidențiază legătura firească dintre virtute și practicarea virtuții. Nu este de ajuns ca actele îndeplinite în conformitate cu virtutea „să posede în sine calitățile respective pentru a fi înfăptuite”; mai trebuie ca acela care acționează „să o facă într-un anume fel: mai întâi, fiind conștient de […]

Citeşte mai mult
324 citiri

Principiul responsabilității presupune alegerea manierei…

Principiul responsabilității presupune alegerea manierei de exercitare a drepturilor subiective conștientizând urmările pe care acestea le pot avea asupra drepturilor altor persoane. În considerarea acestei dimensiuni a principiului, emițătorul comunicării publice are obligația de a opta pentru varianta minimal intruzivă în drepturile celorlalți (criteriul „minimal damage”). (S.-A. Vernea, Dreptul comunicării, Editura Hamangiu, 2021, p. 13)

Citeşte mai mult
366 citiri

Dreptatea are ca scop…

Întrucât morala urmărește perfecționarea, armonia vieții sufletești, normele și valorile acesteia se referă la raporturile cu noi înșine. Este semnificația luminoasă a celebrei formule a lui Kant „Cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine”, cuvinte înscrise și pe stela funerară din Königsberg (…). Totuși, ca virtute și ca valoare morală, dreptatea nu are […]

Citeşte mai mult
286 citiri

Justiţia este o stare generală a societății…

Justiţia reprezintă acea stare generală a societăţii care se realizează prin asigurarea pentru fiecare individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime, fiind unul din mijloacele cele mai importante pentru garantarea respectului, protecţiei şi promovării drepturilor omului. Prin definiţie, aceasta trebuie să garanteze drepturile cetăţenilor împotriva oricăror abuzuri, sancţionând pe […]

Citeşte mai mult
580 citiri

Creştinismul consideră justiţia…

Creştinismul consideră justiţia ca fiind expresie şi împlinire a unei voinţe transcendente, a voinţei lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al doctrinei creştine, justiţia cunoaşte trei forme: justiţia divină (justitia Dei) – răsplăteşte răul cu binele, justiţia umană (justitia hominis) – răsplăteşte binele cu binele şi răul cu răul şi justiţia diabolică (justitia diaboli) – […]

Citeşte mai mult
318 citiri

Dreptatea este mai strălucitoare decât luceafărul de seară…

Dar dreptatea nu este doar una dintre virtuți, ci este, cum spune filosoful (Aristotel) într-un limbaj poetic, „suverană a virtuților, mai strălucitoare decât luceafărul de seară, mai strălucitoare decât luceafărul de zi”, citând totodată un proverb „dreptatea concentrează în ea întreaga virtute”, pentru ca apoi să adauge: „Dreptatea nu reprezintă o parte a virtuții, ci […]

Citeşte mai mult
Back To Top