Probele reprezintă combustibilul…

Probele reprezintă combustibilul oricărei proceduri judiciare. Absența acestora împiedică însăși dinamica procesului penal, în sensul chiar etimologic al termenului (procedere= a merge înainte). „Deplasarea” dintr-un punct în altul al anchetei (demonstrației) nu este posibilă fără probe, adică fără combustibil. Echivalența poate merge și mai departe. Astfel, probele insuficiente cantitativ nu pot întemeia o soluție de trimitere în judecată sau de condamnare, similar penuriei de combustibil. De asemnea, păstrând analogia, probele lipsite de fiabilitate trebuie înlăturate, întrucât nu pot produce convingere, precum combustibilul lipsit de o cifră octanică superioară, ce nu permite rapoarte de comprimare mari, diminuează randamentul motorului și chiar îl distruge.

(F. Ciopec, Denaturarea probelor. Consecințe în plan penal și procesul penal, publicată în Revista „Analele Universității de Vest din Timișoara- Seria Drept” nr. 1/2021, Editura Universul Juridic, București, 2021, pp. 17-18)