Impactul problematicii ecoclimatice asupra condiției umane s-a repercutat și asupra conceptului de democrație…

Impactul problematicii ecoclimatice asupra condiției umane s-a repercutat specific și asupra conceptului de democrație și a practicilor sale politico-sociale, recunoașterea dreptului fundamental la un mediu sănătos și echilibrat, impunând consultarea și participarea oricărei persoane la decizia privind mediul și, pe această cale, o formă specifică de democrație, participativă și inclusivă.

(G. Manu, Consultările cetățenești – Instrument „Eco-Democratic”, publicată în Revista „Dreptul” nr. 7/2021, Uniunea Juriștilor din România, 2021, p. 110)