Legile derivă…

Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor; şi, în acest sens, tot ce există are legile sale. Divinitatea are legile sale, lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor, animalele au legile lor, omul are legile sale.

(D. Bădărău, „Studiu introductiv”, în Ch. Montesquieu, Despre spiritul legilor, Editura Științifică, București, 1964, p. 11)