Dacă părțile sufletului funcționează corect…

Omul individual este drept dacă fiecare parte a sufletului său [n.n. partea rațională, cea pasională și cea apetentă] își îndeplinește funcția specifică, ceea ce înseamnă o autentică armonie sau sănătate corporală. Iar dacă părțile sufletului funcționează corect, atunci și individul va face ceea ce-i revine în cetate și va fi drept.

(Platon, Republica, 443 d-e, apud. M. Dobre, Teoria dreptății în Republica lui Platon în fața atacului Popperian, p. 56, disponibilă aici. Ultima accesare: 24.11.2021.)