Faptele rele sunt biciuite de conștiință…

Să fim de părerea lui (Epicur) când zice că faptele rele sunt buciuite de conștiință și că cel mai mare supliciu al ei este că grija o apasă și o torturează necontenit, fiindcă nu se poate încrede în ceea ce-i…

Sufletul omului este o idee întruchipată…

Din perspectiva concepţiei platoniene, sufletul omului este o idee întruchipată în materialitatea corpului, rupt de lumea inteligibilă el aspiră spre ea, spre vârful ierarhiei – Binele Suprem – şi spre tot ceea ce este o varietate a binelui: ordinea, adevărul,…

Niciun drept nu are o altă existență decât o existență ideală..

Existând și proclamându-se exclusiv prin facultățile noastre raționale, niciun drept (subiectiv) nu există decât în rațiune și pentru rațiune. Niciun drept nu are o altă existență decât o existență ideală, adică principală, cu totul independentă de stările de fapt, adică…

Libertatea de exprimare nu este un drept absolut…

Prezentarea adevărului nu are natura unei piedici în fața libertății de exprimare, întrucât aceasta din urmă nu constituie un drept absolut, fiind necesară o echilibrare între interesele opiniei publice de a fi informată corect și interesele emițătorului informației de a-și…

Adeseori comite o nedreptate și cel care nu face…

Cine greșește greșește împotriva lui însuși; cine comite o nedreptate se neîndreptățește pe sine, deoarece devine rău. Adeseori comite o nedreptate și cel care nu face, nu doar cel care face ceva. (M. Aurelius, Gânduri către sine însuși, traducere C.…

Manifestările contrare moralei publice…

Morala publică îşi găseşte expresie în sentimentul public de pudoare şi decenţă, a cărui nesocotire nu poate fi tolerată de colectivitatea respectivă. Manifestările contrare moralei publice sunt social periculoase, pentru că neagă una dintre condiţiile de existenţă a societăţii şi…

Dreptatea este respectarea riguroasă…

Dreptatea este respectarea riguroasă a drepturilor fiecăruia şi totodată acordarea dreptului său fiecăruia (jus suum cuique tribuere). (O. M. Cilibiu, Reflecții privind dreptatea, justiția și justiția administrativă, publicată în Revista Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice,…

Filosofia este legea vieții…

Filosofia nu este astfel numai o disciplină capabilă să satisfacă curiozitatea inteligenței, un ornament al spiritului, o ocupație accesorie a omului, ci ea angajează, conduce și îndreaptă întreaga lui viață (…). „Filosofia este legea vieții” spune Seneca (…). Ea orânduiește…

O justiție tardivă poate…

O justiție tardivă poate constitui (…) prin ea însăși o mare nedreptate. (I. Leș, Considerații generale asupra reglementării căilor de atac în legislațiile procesual civile din Franța, Italia și Spania, disponibilă Online la adresa )

Libertatea noastră se află în noi…

Zgomotul de fond al lumii ne-a făcut să credem că libertatea noastră e în altă parte! Libertatea noastră se află în noi, nu trebuie să o căutăm mai departe, ea e în adâncul nostru, în inimă. (Părintele Constantin Necula apud.…

Virtutea, libertatea și prosperitatea sunt disociate…

Virtutea, libertatea și prosperitatea au fost de mult timp, și mai sunt și astăzi, disociate în gândirea – morală, politică și juridică – despre dreptate. Mai exact, fiecare dintre aceste trei elemente a întemeiat câte un model distinct despre dreptate…

Îndatorirea soților de a locui împreună…

De natura oricărei căsătorii este îndatorirea soților de a locui împreună (…). Poziționarea din prezent a îndatoririi din cuprinsul aceleași norme ce instituie obligația de fidelitate sau de respect reciproc între soți demonstrează importanța sa în optica legiuitorului. De asemenea,…

Toți își ascund vinile…

Ca să vezi că și în sufletele cele mai rătăcite se ascunde o conștiință a binelui și că oamenii știu ce este răul, dar nu se sinchisesc de el: toți își ascund vinile și, oricât de mult le-ar prii, se…

Sintagma „termen rezonabil” este…

Sintagma „termen rezonabil” este în opinia noastră de o expresivitate cu totul deosebită. Ea evocă celeritatea procedurii, dar nu o celeritate cu orice preț, ci una „rezonabilă”, adică una care să nu sacrifice, în ultimă instanță, calitatea actului de justiție.…

Divorțurile sunt adevărate răstigniri…

Din nefericire, divorțurile care intervin în familiile cu unul sau cu mai mulți copii sunt adevărate răstigniri. Să nu uitați nicio clipă că, în sine, căsnicia, de la început, nu este o alternativă la divorț, iar divorțul nu este o…

Mijlocul cel mai bun de a te apăra…

Mijlocul cel mai bun de a te apăra „de cei care îți fac rău”: să nu le semeni. (M. Aurelius, Gânduri către sine însuși, traducere C. Bejan, Editura Humanitas, București, 2020, p. 78)

Omul drept este…

Omul drept este cel mai netulburat, în timp ce omul nedrept este plin de cea mai mare tulburare. (A. Cornea, Epicur și epicureismul antic, Editura Humanitas, București, 2020, p. 279)