Omul drept este…

Omul drept este cel mai netulburat, în timp ce omul nedrept este plin de cea mai mare tulburare.

(A. Cornea, Epicur și epicureismul antic, Editura Humanitas, București, 2020, p. 279)