427 citiri

Dreptul, o altă realitate…

Filozofia dreptului are să considere dreptul ca un tot unitar, în ceea ce are el identic cu sine însuși întotdeauna şi pretutindeni, – ceea ce îl face să fie o realitate unitară, în ceea ce-l distinge de orice altă realitate și în ceea ce-i desemnează un loc şi un caracter propriu înăuntrul întregii lumi imaginabile și cugetabile.

(E. Speranția, Principiile fundamentale de filozofie juridică, Institutul de Arte Grafice Ardealul, Cluj, 1936, p. 1)

Back To Top